Hantverkarna i Aftonbladet: Fuskbyggare och oseriösa förstör

Publicerad den 25 januari 2013

Enligt statistik från Konsumentverket är hantverkare en av de yrkesgrupper som får flest klagomål från konsumenter. I en artikel i Aftonbladet bemöter Johan T. Sterndal, VD Hantverkarna, kritiken och pekar på såväl utförarens som konsumentens ansvar för att jobbet blir ordentligt gjort.


Nedan kan du läsa Hantverkarnas skriftliga uttalande

Under det senaste decenniet har byggbranschen vuxit starkt i Sverige. Det har lett till att tusentals nya jobb har skapats, men också lockat många oseriösa aktörer till en lukrativ och seriös bransch. Situationen känns igen från till exempel restaurangnäringen, som länge har varit hemsökt av fusk.

Dessa fuskbyggare och andra oseriösa aktörer – av hantverkare kallade ”bönhasare” – förstör för de riktiga hantverkare på marknaden som känner stolthet i sitt arbete.

Hantverkarnas Riksorganisation, Sveriges största näringslivsorganisation för hantverksföretagare, arbetar kontinuerligt för att minska fusket i branschen. Men många fuskbyggare och oseriösa aktörer närs av att mindre nogräknade konsumenter fortsätter att anlita fuskarna. Många gånger kan det handla om en halvering av priset jämfört med om man skulle få hantverksjobbet utfört av en fackman. Men man kan också räkna med att resultatet blir hälften så bra!

Enligt färsk statistik från Konsumentverket var 17,7% av alla konsumentklagomål 2012 boenderelaterade. Detta är djupt beklagligt, då ett fungerande boende är grunden för varje människas välbefinnande. Konsumentverket skriver på sin hemsida att klagomålen på hantverkstjänster många gånger handlar om att arbetet blev dyrare, tog längre tid eller blev inte utfört på det sätt som konsumenten trodde var överenskommet.

Den här typen av otydlighet i kommunikationen mellan utförare och beställare är ofta orsaken till många problem. När det handlar om en så viktigt fråga som hantverkstjänster är det viktigt att båda parter kommer överens om vad som ska utföras innan arbetet sätter igång. Hantverkarnas Riksorganisation råder alltid våra medlemmar att utfärda skriftliga offerter för att minimera oklarheterna. Vi rekommenderar också att man följer Konsumentverkets ”Tips till dig som är hantverkare”, som kan laddas ner från Konsumentverkets hemsida.

I veckan tillsatte regeringen Christer Sjödin, före detta lagman i kammarrätten i Sundsvall, för att göra en översyn av svartarbetet i byggbranschen. Från Hantverkarnas Riksorganisation välkomnar vi utredningen, som förhoppningsvis kommer att leda till att fler oseriösa aktörer lämnar branschen. För att få ett brett genomslag kommer dock ansvaret till syvende och sist ligga hos konsumenten. Fråga efter en riktig hantverkare nästa gång du vill ha ett jobb utfört.


Johan T. Sterndal

VD

Lämna kommentarer

Ditt namn*

Din e-postadress*

Din kommentar*


Fält markerade med * är obligatoriska

Tipsa någon om sidan

Till e-post*

Ange e-postadressen till personen du vill tipsa om sidan

Ditt namn*

Din e-postadress*

Ditt meddelande

Fält markerade med * är obligatoriska

Fler artiklar