Historia

Logo01_Hantv-1År 1356 utfärdades den första skråordningen i Stockholm till skräddaryrket. Skråväsendet varade fram till 1846. Stockholms Hantverksförening bildades 1847 och samtidigt bildades hantverksföreningar i hela landet, för att underlätta när skrånas monopol avskaffades. Hantverksföreningarnas främsta uppgift i inledningen var att bilda nätverk och hantera de nödhjälps- och begravningskassor som skråna byggt upp.


1866 fick vi den första lagen om näringsfrihet. Hantverkarna och köpmännen utgjorde borgarståndet i Ståndsriksdagen som avskaffades 1866. Industrialiseringen i landet utgick i stor utsträckning från hantverkskunnandet, men överfört till massproduktion. Två sorters hantverkare utkristalliserades; industrihantverkare och de som höll kvar vid det genuina hantverket.


1868 startades Hantverkslotteriet som lade grunden för Hantverksföreningens tillgångar och som pågick ända fram till 1982. 1869 köpte Hantverksföreningen en fastighet vid Brunkebergstorg med hotell och restaurangen De La Croix. Angränsande fastigheter köptes in 1908 och 1927. Den gamla fastigheten revs och man byggde Hotell och restaurang Gillet som stod klart 1930. 1967 exproprierades byggnaden för utbyggnad av tunnelbanan och uppförande av ett tillfälligt riksdagshus. 1969 köpte Hantverksföreningen fastigheterna på Götgatan och flyttade sitt kansli dit.


I augusti 2006 var avtal klart om framtida övertagande av SL:s gamla huvudkontor och Hantverksföreningen flyttade till lokaler vid Blåsut, Johanneshov.


2015 hyrdes lokalerna ut till en gymnasieskola och kansliet flyttade till sina nuvarande lokaler på Vasagatan i centrala Stockholm. 2018 såldes fastigheterna på Götgatan.

  • Sidor:

Lämna kommentarer

Ditt namn*

Din e-postadress*

Din kommentar*


Fält markerade med * är obligatoriska

Tipsa någon om sidan

Till e-post*

Ange e-postadressen till personen du vill tipsa om sidan

Ditt namn*

Din e-postadress*

Ditt meddelande

Fält markerade med * är obligatoriska