Om oss

Stockholms Hantverksförening är en näringspolitisk organisation med Stockholms hantverkare i fokus. Vi arbetar för att statusen och villkoren för hantverket ska förbättras på alla områden. Arbetet är branschöverskridande och bygger till stor del på väl fungerande samarbeten med andra organisationer och myndigheter.


lassmed-webbStockholms Hantverksförening har haft samma uppdrag i 170 år; att värna om hantverks- och småföretagen, att bedriva aktiv näringspolitisk verksamhet, att främja hantverket, yrkesutbildningen och yrkesskickligheten, att förvalta och vårda föreningens tillgångar samt inte minst att främja samarbetet och umgänget mellan medlemmar och branscher.


Föreningen erbjuder även viss rådgivning och utbildning till medlemmarna. Sociala aktiviteter sker bland annat i form av seminarier, studiebesök och resor. Genom sociala medier, nyhetsbrev och hemsidan får medlemmarna information och nyheter om frågor som rör hantverk.


Idag består medlemmarna av småföretag inom hantverk, service och småindustri verksamma i Storstockholm. Bland medlemmarna finns allt från de traditionella hantverkarna som tapetmakare och förgyllare till mer moderna hantverksyrken som svetsare, vvs-montör och nya hantverksformer inom data. Gemensamt för medlemmarna är att de tycker att hantverk är viktigt och att det inte ska vara krångligt att vara småföretagare.


Anslutna branschorganisationer

Stockholms Hantverksförening samlar enskilda företagsmedlemmar och de branschorganisationer som är anslutna med sina medlemsföretag.


Stockholms Snickarmästareförening

Föreningen har till ändamål att utgöra ett samband mellan snickeriets utövare inom Storstockholmsområdet för att tillvarata gemensamma intressen. Förutom den generella föreningsverksamheten, anordnas kurser, seminarier och olika aktiviteter.


Stockholms Ram och Förgylleriidkareförening (SRFF)

SRFF är en över hundra år gam­mal förening för hantverkare inom området tavelinramning och förgyllning. Organisationen samlar kunniga yrkesutövare och har som ändamål att främja gemensamma intressen och säkra yrkesskickligheten i branschen.


  • Sidor:

Lämna kommentarer

Ditt namn*

Din e-postadress*

Din kommentar*


Fält markerade med * är obligatoriska

Tipsa någon om sidan

Till e-post*

Ange e-postadressen till personen du vill tipsa om sidan

Ditt namn*

Din e-postadress*

Ditt meddelande

Fält markerade med * är obligatoriska