VD-brev 21 oktober: Svenska skattepengar ska inte gå till att rusta upp Marbella

Publicerad den 21 oktober 2016

Bästa hantverkare! Det blev en livlig debatt om ROT-avdraget på Elmässan i Kista. ROT-avdrag eller inte, det var frågan.


Svenska skattepengar ska inte gå till att rusta upp Marbella. Det var Svenska Elektrikerförbundets Petter Johansson och jag överens om i den ROT-avdragsdebatt vi båda deltog i på Elmässan under onsdagen. Men där slutade likheterna.


Johanssons utgångspunkt är att ROT-avdraget är en konjunkturreglerande åtgärd, men det är inte hela sanningen. ROT-branschen var när skatteavdraget infördes hårt ansatt av illojal konkurrens från den svarta marknaden och det rådde lågkonjunktur med låg efterfrågan i byggbranschen. Med ökad statlig kontroll tack vare ROT-avdraget har vi kunnat se att andelen svartarbete har minskat och gett vita jobb. Beräkningar visar att omkring 25 000 vita jobb har skapats. Byggarbeten som av ekonomiska skäl inte skulle ha genomförts har skapats. Det har i sin tur genererat skattepengar till staten.


I debatten deltog också representanter från Skatteverket. Även om de inte kan ta ställning för eller emot ROT-avdraget har de kunnat konstatera att i och med att företagen redovisar antal arbetade timmar för att få ut ROT-avdraget blir det lättare att kontrollera även andra delar av verksamheten. Det premierar naturligtvis företag som agerar juste.


Petter Johansson och Svenska Elektrikerförbundet är av åsikten att ROT-avdraget bör slopas helt eftersom de endast har en arbetslöshet på 1,2 procent i sitt skrå. Återigen, det är inte där problemet ligger. Efterfrågan på snickare, målare och andra ROT-hantverkare minskar över hela landet. Men det är inte intresset för att renovera eller bygga om eller bygga till som har minskat. Det är intresset för att betala för arbetet. Byggvaruhandeln fortsätter att öka sin försäljning, så jobben görs uppenbarligen fortfarande.


Vi kunde se att svartarbetet minskade med införandet av ROT-avdraget – och det är något som tillfört pengar till statskassan. När villkoren för avdraget försämrades ökade beställarnas vilja att betala svart. Därför måste ROT-avdraget återgå till tidigare nivåer!


Johan T Sterndal

VD

Lämna kommentarer

Ditt namn*

Din e-postadress*

Din kommentar*


Fält markerade med * är obligatoriska

Tipsa någon om sidan

Till e-post*

Ange e-postadressen till personen du vill tipsa om sidan

Ditt namn*

Din e-postadress*

Ditt meddelande

Fält markerade med * är obligatoriska

Fler artiklar