Utredare ser över F-skattesystemet

Publicerad den 21 november 2017

AKTUELLT | Sedan regelverket för F-skattesystemet infördes 1993 har det aldrig setts över ur ett skattefusk- och skatteundanragandeperspektiv. Regeringen tillsätter nu en utredning för att se över systemet.


Finansminister Magdalena Andersson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.


Regeringen har utsett Lars-Erik Lövdén att utreda och analysera F-skattebestämmelsernas utformning och tillämpning.


Utöver att analysera om F-skattesystemet kan missbrukas för att undgå skatter eller avgifter ska han också titta närmare på behovet av att vägra eller återkalla ett godkännande för F-skatt vid kriminalitet. Idag är det möjligt enbart vid näringsförbud.


- Ordning och reda, både på arbetsmarknaden och i skattesystemet, är grundläggande för den svenska modellen. Steg för steg bekämpar vi fusk och missbruk av system, säger finansminister Magdalena Andersson.


I ett delbetänkande som ska lämnas senast den 15 juni 2018 ska utredaren redovisa en analys av i vilken utsträckning F-skattesystemet leder till att de som egentligen är anställda anlitats som näringsidkare, s.l. falska egenföretagare. Uppdraget ska slutredovisas senast den 3 juni 2019.

Lämna kommentarer

Ditt namn*

Din e-postadress*

Din kommentar*


Fält markerade med * är obligatoriska

Tipsa någon om sidan

Till e-post*

Ange e-postadressen till personen du vill tipsa om sidan

Ditt namn*

Din e-postadress*

Ditt meddelande

Fält markerade med * är obligatoriska

Fler artiklar