Strandhäll föreslår bättre försäkringsskydd för nya företagare

Publicerad den 22 november 2017

AKTUELLT | Många företagare tar ut mycket liten eller ingen lön alls när de startar företag och har därför svagt försäkringsskydd vid föräldraledighet eller sjukdom. För att fler ska våga starta eget företag vill regeringen öka tryggheten för företagare i uppbyggnadsskedet.


Socialminister Annika Strandhäll. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.


För den som startar företag i form av en enskild näringsverksamhet, ett handels- eller ett kommanditbolag gäller särskilda regler för den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI). Under tiden företaget befinner sig i uppbyggnadsskede kan företagaren få en SGI som minst motsvarar lönen för ett liknande arbete som anställd. Det generella uppbyggnadsskedet är idag alltid 24 månader.


I promemorian ”Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggnadsskede” föreslås bland annat att reglerna ska gälla även för aktiebolag och att utöka tiden till tre år (36 månader), oavsett bolagsform.


– Färre kvinnor än män startar företag. En anledning till detta kan vara att kvinnor är mindre riskbenägna och värderar trygghetsfrågorna högre. Det här förslaget ökar tryggheten för nya företagare och vi hoppas att det även kan bidra till att öka kvinnors företagande, säger socialminister Annika Strandhäll.


Regeringen räknar med att lägga en proposition under våren. Ambitionen är att de nya reglerna ska finans på plats den 1 augusti 2018.


Lämna kommentarer

Ditt namn*

Din e-postadress*

Din kommentar*


Fält markerade med * är obligatoriska

Tipsa någon om sidan

Till e-post*

Ange e-postadressen till personen du vill tipsa om sidan

Ditt namn*

Din e-postadress*

Ditt meddelande

Fält markerade med * är obligatoriska

Fler artiklar