Nytt centrum ska hjälpa företag byta ut farliga ämnen

Publicerad den 23 november 2017

AKTUELLT | Hanterar du kemikalier och farliga ämnen i ditt företag? Funderar du på om det skulle finnas ett mer hållbart sätt att agera? Snart kan du få hjälp i kemikaliearbetet av ett nytt centrum för utbyte av farliga kemikalier.


Ibland är det svårt att göra rätt, även om viljan finns. Farliga kemikalier i varor är en stor utmaning för såväl miljön som konkurrenskraften. Flera svenska aktörer har med åren byggt upp kunskap om en mer hållbar kemikalieanvändning i sina produkter. De flesta är dock större aktörer. Genom det nya substitutionscentrum som inrättas vid RISE Research Institutes of Sweden i Borås kommer även mindre företag få stöd att utveckla sitt kemikaliearbete.


Centret kommer att fungera som en oberoende nod mellan företag, organisationer, branscher, akademi, institut och myndigheter. Målet är att centret ska bidra till att farliga ämnen i varor och kemiska produkter byts ut.


   - Alla konsumenter ska kunna känna sig trygga med att de produkter vi köper till våra barn, maten vi äter och kläderna vi har på oss inte är skadliga för oss och vår miljö. Jag tror att de flesta företag vill göra rätt, men kemikaliearbetet är svårt och komplext. Genom centret stöttas företagen i arbetet med att fasa ut farliga kemikalier, säger miljöminister Karolina Skog.


Många företag och offentliga aktörer har efterlyst en plattform för kunskapsutbyte och informationsspridning om att byta ut farliga ämnen i varor. Det nya substitutionscentret kan sammanställa kunskap om alternativa ämnen och icke-kemiska metoder och tekniker. Genom att knyta stora svenska företag till centret får arbetet ett brett genomslag. De nya lösningarna får stor spridning, både till konsumenter och mindre företag som agerar som underleverantörer.


   - Många svenska storföretag har länge jobbat med att byta ut farliga kemikalier i varor. Den kunskapen behöver spridas till fler. Jag ser också att just kemikaliekunskaperna skapar stora konkurrensfördelar för svenska företag på den internationella marknaden. Allt fler efterfrågar säkra och hållbara produkter. Jag ser att centret kommer bidra till att stärka svenska företags konkurrenskraft och skapa nya affärsmöjligheter, kommenterar närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Lämna kommentarer

Ditt namn*

Din e-postadress*

Din kommentar*


Fält markerade med * är obligatoriska

Tipsa någon om sidan

Till e-post*

Ange e-postadressen till personen du vill tipsa om sidan

Ditt namn*

Din e-postadress*

Ditt meddelande

Fält markerade med * är obligatoriska

Fler artiklar