Bättre. Men långt ifrån bra.

Publicerad den 24 mars 2017

VD-BREV | Reviderad 3:12-proposition, ett nytt förslag om arbetsgivares ansvar vid långtidssjukskrivningar och ny utredning om cirkulär ekonomi. Den här veckan har varit händelserik för den som vill hänga med i den politik som berör små hantverksföretagare.


Bättre. Men långtifrån bra. Så kan regeringens reviderade proposition om 3:12-reglerna sammanfattas. Regeringen fick backa på ursprungsförslaget efter de massiva protesterna, från såväl oss inom Hantverkarna som andra intresseorganisationer och företag och till och med kritik från de egna leden. Om den nya propositionen går igenom kommer små jobbskapande aktiebolag kraftigt missgynnas i relation till storbolagen.


Höjningen av kapitalskatten från 20 till 25 procent är – fortfarande – något som kommer att drabba många småföretagare hårt. Staten och kapitalet sitter – fortfarande – i samma båt, kan konstateras.


Förra året presenterades också ett förslag om att arbetsgivare skulle få ökat betalningsansvar vid långtidssjukskrivningar. Ett helt barockt förslag, eftersom det långt ifrån alltid beror på arbetsgivaren att en medarbetare blir sjukskriven. Även där protesterade både vi och andra vilt och regeringen fick backa.


I veckan presenterade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll ett förslag som innebär att arbetsgivaren blir skyldig att ta fram en plan för återgång i arbete tillsammans med sin anställda senast då personen har varit sjukskriven i 30 dagar. Arbetsgivaren kommer också att få rätt till ett litet ekonomiskt stöd för genomförandet av de anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder som ingår i planen. Du kan läsa mer om det här.


Utredningen Cirkulär ekonomi presenterades också i veckan och den innebär också en hel del läsning som är positiv för både befintliga hantverkare och jobbskapande. I korthet vill utredaren att den som förlänger livslängden på sina befintliga ägodelar – eller inte äger alls, utan hyr vid behov – ska premieras framför den som köper nytt. Ett nytt hyber-avdrag ska införas som kan jämföras med ROT- och RUT-avdragen, med skillnaden att reparationen inte behöver ske i hemmet.


Enligt utredningen kommer cirka 10 000 jobb att kunna skapas och den nämner särskilt att integrationen kan komma att öka. Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen: det krävs validering av de nyanländas kunskaper inom hantverksyrkena och där har regeringen ingen plan.


Vi har valideringsplaner inom en mängd hantverksyrken, framtagna i samarbete med branschförbunden. Vi vet vad som krävs för att verka som hantverkare i Sverige. Vi har pratat med både departement och Arbetsförmedlingen om valideringsplanerna, och de har sett dem, men de är bakbundna av regler och processer som inte fungerar. Och samtidigt ökar utanförskapet. Hur tänker man?


Framtidens hantverkare är redan här. Men hur ska vi hjälpa dem till jobb? Svenska hantverkare borde få möjligheten att hjälpa dem med de kompletterande praktiska utbildningar som behövs. I början av 2000-talet inledde vi i Hantverkarna projektet ”ungas yrkesrevansch”, där hundra ungdomar fick chansen till lärlingsutbildning i ett hantverksyrke. Att det fungerade vet jag, eftersom många av er som deltog i projektet nu är skickliga och yrkesverksamma hantverkare och därför läser dessa rader just nu. Är regeringen villig att dra igång ett liknande projekt för nyanlända är vi inom Hantverkarna beredda att hjälpa till!


I helgen möttes jag av trevlig läsning i tidningen Skärgården. De hade gjort ett fint reportage om smeden Janne Hansson och hans lärling Göran Lönnberg, en av våra duktiga elever på Hantverksakademin. Läs det här!


Johan T Sterndal
VD


PS. Du som är medlem i Hantverkarna Stockholm, på måndag är sista dagen att anmäla dig till årsmötet med middag och underhållning. Här finner du all info.

Lämna kommentarer

Ditt namn*

Din e-postadress*

Din kommentar*


Fält markerade med * är obligatoriska

Tipsa någon om sidan

Till e-post*

Ange e-postadressen till personen du vill tipsa om sidan

Ditt namn*

Din e-postadress*

Ditt meddelande

Fält markerade med * är obligatoriska

Fler artiklar