Född fri. Skattad till döds.

Publicerad den 21 april 2017

VD-BREV | Bästa hantverkare! Nu för tiden är det inte så vanligt, men minns du den tiden då många klistrade dekaler med olika budskap på sina bilars kofångare? När regeringen har lämnat sin ekonomiska vårproposition och förslaget till vårändringsbudget till riksdagen är det en dekal jag särskilt drar mig till minnes: ”Född fri. Skattad till döds.”. Var finns åtgärderna som underlättar för Sveriges främsta jobbskapare: de små företagen?


Den offentliga sektorn – eller den offantliga sektorn, som vissa kallar den – blir ännu mer offantlig. Antal anställda där ökar dubbelt så fort som i det privata. Det är inte långsiktigt hållbart. Någonstans måste pengarna komma från för att finansiera detta.


När finansminister Magdalena Andersson (S) presenterade vårändringsbudgeten i veckan beskrev hon den svenska arbetsmarknaden som ”urstark”. För mig som dagligen samtalar med er hantverksföretagare ser verkligheten inte ut på samma vis. Min bild är att ni småföretagare känner er motarbetade av en regering som likt sheriffen i Nottingham inte drar sig för att ta en företagares sista skärv. Ta bara det ständigt överhängande hotet om vinstförbud i välfärden. Det är inte bara riskkapitalister och börsbolag som driver bolag inom vård, skola och omsorg. Det är också hängivna före detta anställda inom landsting och kommuner som ser en möjlighet att göra jobbet bättre än när de var anställda. Det är sannerligen inte lätt att vara entreprenör idag.


ROT och RUT – som bevisligen har genererat både vita jobb och fina skattekronor – har redan försämrats. Och ingen ska tro att bankerna själva kommer att betala den nya finansskatten, utan den lassas direkt över på kunderna.


Trängselskatten för tjänstebil lyfts nu ut från förmånsvärdet. Det kommer att påverka alla bilburna hantverksföretagare i och kring Stockholm och Göteborg som inte har avdragsgilla bilar. Tro inte att glesbygdsföretagarna slipper lindrigare undan. Förslaget om en kilometerskatt är ett prima recept för den som vill ha färre jobb och som vill lämna stora delar av landet åt sitt öde.


Jag har sagt det förr och jag säger det igen: många hantverksföretagare är beroende av sin bil för att kunna utföra sina tjänster och driva sina företag. En snickare åker inte runt i en skåpbil för den fantastiska körglädjens skull, utan för att det är vad som är mest praktiskt när material och verktyg ska fraktas till kunden. Sätt press på biltillverkarna och premiera de som presenterar framsteg både vad gäller bränsleförbrukning och alternativa bränslen. Och se till att premiera på ett sätt som verkligen känns skönt i plånboken för den som ska betala för fordonet, så ska ni se att miljömålen uppnås i ett nafs!


Sedan har vi 3:12-reglerna som vi inom Hantverkarna motsätter oss i deras nuvarande form och i de förslag regeringen och dess utredare har lämnat. Reglerna är direkt företagarfientliga. Efter våra och andras massiva protester i vintras arbetades förslaget till regeländringar om. Det blev bättre, men långtifrån bra. Skatten kommer fortfarande öka i många fåmansbolag. Och den kommer fortfarande att hämma både tillväxt och jobbskapande. Gör om. Gör rätt.


Arbetslösheten och utanförskapet är också viktiga frågor. Frågan är hur den ”urstarka” arbetsmarknaden kommer att se ut när lågkonjunkturen kommer. Jag läser i DN att arbetslösheten bland utomeuropeiskt födda var 20 procent 2016, att jämföra med 3 procent för inrikes födda. Vårbudgeten säger ingenting om hur den här tudelningen ska minska.


Vi vet att många nyanlända sitter på hantverkskunskaper som skulle vara till stor nytta, både för ett ökat bostadsbyggande och för bevarandet av kulturarvet – två prioriterade områden för regeringen. Ändå görs ingenting för att ta vara på deras kunskaper och dessa hantverkare får sitta av tiden på förläggningar runtom i Sverige. Tänk om vi tidigt kunde få validera dessa hantverkares yrkeskunskaper och ge dem en anpassad utbildning, guidade av er etablerade hantverkare!


Något positivt finns väl ändå att säga om vårändringsbudgeten? Jo, men man får leta länge. En sänkt arbetsgivaravgift för den första som anställs kommer även att omfatta handelsbolag och aktiebolag utan anställda. Tack för det!


Johan T Sterndal
VD

Lämna kommentarer

Ditt namn*

Din e-postadress*

Din kommentar*


Fält markerade med * är obligatoriska

Tipsa någon om sidan

Till e-post*

Ange e-postadressen till personen du vill tipsa om sidan

Ditt namn*

Din e-postadress*

Ditt meddelande

Fält markerade med * är obligatoriska

Fler artiklar