Förenklad lag för fler bostäder

Publicerad den 19 maj 2017

AKTUELLT | I onsdags röstade riksdagen igenom propositionen "Fler steg för en effektivare plan- och bygglag". Igår, torsdag, utfärdade regeringen ändringar i plan- och bygglagen (PBL) som ska leda till att fler bostäder byggs.


Här är ändringarna du behöver ha koll på:


  • Kommuner ska tidigt i planeringsskedet kunna få besked från länsstyrelsen gällande statens intressen. Detta för att minska risken att exploatörer och kommuner planerar i onödan.
  • Länsstyrelser ska inom två månader ge beslut om kommuners beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelse efter överprövning.
  • Fler beslut om detaljplaner ska kunna delegeras från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden. Detta för att möjliggöra kortare handläggningstider och minska kostnader hos exploatörer och kommuner.
  • Ytterligare åtgärder ska undantas från kravet på bygglov, till exempel balkonger, burspråk, en skorsten som sticker upp från taket, en valstuga eller ett engångsevenemang för en kiosk.


Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2017. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Lämna kommentarer

Ditt namn*

Din e-postadress*

Din kommentar*


Fält markerade med * är obligatoriska

Tipsa någon om sidan

Till e-post*

Ange e-postadressen till personen du vill tipsa om sidan

Ditt namn*

Din e-postadress*

Ditt meddelande

Fält markerade med * är obligatoriska

Fler artiklar