Hur påverkar husets konstruktion klimatet?

Publicerad den 13 juli 2017

AKTUELLT | Med målet att minska koldioxidutsläppen har regeringen idag beslutat om stöd till ett projekt som ska jämföra olika huskonstruktioner påverkar klimatet under sin livscykel. Resultatet kan leda till nya regler som inkluderar byggprocessen i energikraven på nya byggprojekt.


Sveriges Byggindustrier ska tillsammans med flera aktörer i byggbranschen genomföra ett projekt som ska jämföra livscykelanalyser av ett typhus med fem olika teoretiskt tillämpade konstruktionstyper. Målet är att öka bygg- och fastighetsbranschens kunskap om hur byggnader påverkar klimatet under hela sin livscykel och hur valet av konstruktion kan minska koldioxidutsläppen.


   - Det här projektet kan ses som en del i arbetet att få nya regler som inkluderar byggprocessen i energikraven på nya byggprojekt, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson i ett pressmeddelande.


Projektet är en fortsättning på ett tidigare projekt där livscykelanalyser genomfördes på två olika typer av flerbostadshus, ett i betong och ett i trä. Stödet till projektet är på 250 000 kronor och slutresultatet ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 september 2018.

Lämna kommentarer

Ditt namn*

Din e-postadress*

Din kommentar*


Fält markerade med * är obligatoriska

Tipsa någon om sidan

Till e-post*

Ange e-postadressen till personen du vill tipsa om sidan

Ditt namn*

Din e-postadress*

Ditt meddelande

Fält markerade med * är obligatoriska

Fler artiklar