Regeringen föreslår förenklingar för småföretagare

Publicerad den 20 juli 2017

AKTUELLT | Frustration över krånglig administration kan få vilken hantverksföretagare som helst att slita sitt hår och använda en vokabulär värdig en borstbindare. Regeringen har idag tagit tre beslut som förhoppningsvis kan leda till att livet som småföretagare blir lättare.


Närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.


Att vara småföretagare kan vara administrativt betungande. Administration och kontakter med myndigheter tar ofta mycket och värdefull tid – tid som kan läggas på att hjälpa sina kunder. Därför har regeringen idag tagit tre beslut med målet att förenkla för småföretagare.


1. Förena EU-lagstiftning med svensk lagstiftning

Regelrådets uppgift är att granska och yttra sig över kvaliteten på lagstiftning som kan få effekter av betydelse för företag. Statskontoret får nu i uppdrag att undersöka om Regelrådet kan få utökat ansvar att se hur EU-lagstiftning kan förenas i svensk lag på ett sätt som är mindre betungande för företagen. Tidigare siffror från Tillväxtverket har visat att ungefär hälften av de administrativa kostnaderna för företag orsakas av EU-lagstiftning. I uppdraget ingår också att se på hur lagar och regler är anpassade till den digitala utvecklingen. Uppdraget ska redovisas senast den 16 januari 2018.


2. Korta myndigheternas handläggningstider

Tillväxtverket får i uppdrag att ta fram information som visar hur myndigheternas handläggningsprocesser påverkar företagens konkurrenskraft och utveckling. De ska även komma med förslag på hur myndigheterna kan arbeta för att korta handläggningstiderna. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2018.


3. Enkla digitala lösningar

Tillväxtverket får också i uppdrag att skapa enkla digitala lösningar för att stimulera samverkan mellan myndigheter. Samlad information från myndigheterna kan förenkla företagande för företag som behöver kontakta flera kontrollmyndigheter, exempelvis Jordbruksverket och Livsmedelsverket. Uppdraget ska slutredovisas den 28 februari 2020.


   – Ju mer tid företagare kan lägga på sin kärnverksamhet desto bättre. Regeringen vill därför ta nya steg för att underlätta för företag att förhålla sig till regler och ha smidiga myndighetskontakter. Vi ger nu Tillväxtverket i uppdrag att titta på dels hur vi bättre kan använda den nya digitala tekniken för att skapa bättre informationsutbyten mellan olika myndigheter och dels hur olika handläggningstider kan kortas. Statskontoret får i uppdrag att undersöka hur vi genomför EU-regler i Sverige. Dessa uppdrag ger företagen mer tid att fokusera på att utveckla sin verksamhet, växa och skapa jobb, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg i ett pressmeddelande.


Lämna kommentarer

Ditt namn*

Din e-postadress*

Din kommentar*


Fält markerade med * är obligatoriska

Tipsa någon om sidan

Till e-post*

Ange e-postadressen till personen du vill tipsa om sidan

Ditt namn*

Din e-postadress*

Ditt meddelande

Fält markerade med * är obligatoriska

Fler artiklar