Hantverksföretagare riskerar drabbas när lagundantag föreslås slopas

Publicerad den 7 juli 2017

AKTUELLT | I en lagrådsremiss föreslås att undantaget från diskrimineringsförbudet om bristande tillgänglighet, som idag finns för företag som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare inom området varor och tjänster, ska tas bort. Något som kan komma att drabba många av Hantverkarnas medlemmar hårt.


I januari 2015 infördes bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Detta för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Ett exempel på åtgärd kan vara att anpassa entrén till en butik så att även en rullstol kan komma in.


I en lagrådsremiss föreslås nu en ändring. Ändringen innebär att även företag som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare ska omfattas av förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet, om företaget i sin näringsverksamhet tillhandahåller varor och tjänster till allmänheten. I dagens diskrimineringslag är de undantagna.


Förslaget riskerar att drabba många av Hantverkarnas medlemmar, då de ofta har små verksamheter som riktar sig direkt till konsumenter. Bestämmelsen om bristande tillgänglighet är otydlig och svårtolkad och det är svårt för företagen att på förhand avgöra vilka tillgänglighetsåtgärder som behöver vidtas.


Louise16074_small   - För ett litet hantverksföretag kan det här förslaget innebära en ökad risk och en administrativ börda. Kommer det att räcka att hantverksföretagaren hjälper kunden in i butiken eller verkstan eller behöver denne bygga om sin lokal? Eftersom bestämmelsen är svårtolkad finns en risk för ett ökat antal anmälningar till DO, något som kan medföra höga rättegångskostnader för en enskild företagare, säger Louise Kjellberg, Hantverkarnas jurist.


Ändringen föreslås träda ikraft den 1 maj 2018.Louise Kjellberg, 
Hantverkarnas jurist.

Lämna kommentarer

Ditt namn*

Din e-postadress*

Din kommentar*


Fält markerade med * är obligatoriska

Tipsa någon om sidan

Till e-post*

Ange e-postadressen till personen du vill tipsa om sidan

Ditt namn*

Din e-postadress*

Ditt meddelande

Fält markerade med * är obligatoriska

Fler artiklar