En seger för Sveriges hantverksföretagare

Publicerad den 1 september 2017

VD-BREV | Bästa hantverkare! I helgen kom beskedet. Regeringen drar tillbaka sitt förslag om försämrade 3:12-regler. Sveriges hantverksföretagare och andra småföretagare kan andas ut. En lång kamp är över.


"Hantverket bjuder dig: Ordentlig utbildning och kunskap - Gagnande gärning - Arbetsglädje - Självständighet - Aktning - Bröd och bärgning. Tänk på det när du väljer yrke!" Faksimil från skriften "Svenskt hantverk" utgiven av Stockholms Hantverksförening med anledning av Hantverkets dag 1920.


Vi från Hantverkarna såg tidigt att de föreslagna förändringarna av 3:12-reglerna var något som var riktigt riktigt dåligt för Sveriges småföretagare, inte bara de som driver hantverksföretag. Man behöver inte vara matematikprofessor eller nationalekonom för att räkna ut vad som händer när en företagare behöver höja sin egen lön med 26 procent.


Ja, 26 procent var vad vi på Hantverkarna genom ett enkelt räkneexempel visade att en normal småföretagare skulle vara tvungen att höja sin lön med bara för att inte gå back på grund av skattehöjningar.


Den debattartikel jag skrev om detta i SvD Näringsliv satte snöbollen i rullning. Alliansen protesterade och i de egna röd-gröna leden började också kritiska röster att höjas liksom bland andra näringslivsorganisationer. Förslaget skrevs om och det blev bättre. Men inte bra.


I helgen drog alltså regeringen tillbaka förslaget. Vi kan andas ut. För tillfället. 3:12-reglerna är fortfarande något som behöver förändras, men inte så att de som redan betalar hög skatt och skapar majoriteten av Sveriges arbetstillfällen ska betala mer skatt. Vi behöver bli fler som betalar skatt. Genom att göra det lättare och billigare för företagare kan fler jobb skapas.


Vi behöver också fler hantverkare. Inom många hantverksyrken är det brist på arbetskraft. Därför gläder det mig särskilt att hälsa både gamla och nya elever vid Hantverksakademin välkomna till ett nytt läsår.


SvensktHantverk_201709Hantverksakademin är en modern lärlingsutbildning som drivs av Stockholms Hantverksförening. Utbildning av hantverkare har varit en hjärtefråga för föreningen sedan den grundades för 170 år sedan. I en skrift som föreningen gav ut i samband med Hantverks dag 1920 läser jag artikeln ”Några riktlinjer för lärlingsutbildningens utveckling” av kommerskollegii tekniske konsulent, ingenjören Petrus Wretblad. Får man tro Wretblad var det svårt att få ungdomarna att söka sig till hantverket redan för 100 år sedan.


”Det möter dock fortfarande stora svårigheter att hos ungdomen samt hos deras föräldrar och målsmän väcka det intresse, som kräves för att rekrytera hantverket med kvalificerad kraft. En energisk propaganda har därför ansetts behövlig särskilt i syfte att för den ungdom, som står inför valet av levnadsbana framvisa möjligheterna till utbildning och arbetsuppgifter inom olika hantverksyrken samt den omväxling i arbetet och de goda framtidsutsikter hantverket kan erbjuda.”


Avslutningsvis vill jag ta tillfället i akt att gratulera Hantverkarna Helsingborg som nästa lördag firar sin 130-årsdag. Som brukligt i Skåne vill jag därför utbringa ett trefaldigt leve för jubilaren:


HURRA! HURRA! HURRA!


Johan T Sterndal

VD

Lämna kommentarer

Ditt namn*

Din e-postadress*

Din kommentar*


Fält markerade med * är obligatoriska

Tipsa någon om sidan

Till e-post*

Ange e-postadressen till personen du vill tipsa om sidan

Ditt namn*

Din e-postadress*

Ditt meddelande

Fält markerade med * är obligatoriska

Fler artiklar