Satsning på ökad digital kompetens i småföretags ledningar och styrelser

Publicerad den 11 juli 2018

AKTUELLT | Regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag att utveckla och genomföra ett program för att öka kunskapen hos företags ledningar och styrelser om hur företagen kan tillvarata digitaliseringens möjligheter. Syftet är att stärka företagens konkurrenskraft.


Tillväxtverket ska utveckla och genomföra ett kompetenshöjande program med målgruppen småföretags ledningar och styrelser. Med programmet vill regeringen inspirera deltagarna att öka sin användning av digitaliseringens möjligheter i sin affärsutveckling som en integrerad del av företagets strategiska beslutsfattande, med syfte att främja företagets affärsverksamhet. 


– Programmet ska öka företagens förmåga att utnyttja digitaliseringen för affärsnytta samt att hantera risker vid digitalisering ur ett ekonomiskt perspektiv. Statens tidigare framgångsrika satsning "digitaliseringslyftet" kompletteras därmed på ett sätt som stärker och framtidssäkrar svenska småföretag, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson.


Tillväxtverket ska i genomförandet av uppdraget samverka med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och andra relevanta aktörer som på olika sätt stöttar småföretagens digitalisering.


Lämna kommentarer

Ditt namn*

Din e-postadress*

Din kommentar*


Fält markerade med * är obligatoriska

Tipsa någon om sidan

Till e-post*

Ange e-postadressen till personen du vill tipsa om sidan

Ditt namn*

Din e-postadress*

Ditt meddelande

Fält markerade med * är obligatoriska

Fler artiklar