Med ROT och RUT vid årets slut

Publicerad den 27 december 2010

Skatteverket rapporterar att utbetalningen av skatterabatt för ROT- och RUT-tjänster under har ökat med 20 procent under 2010 jämfört med året innan. Hantverkarnas Riksorganisation välkomnar utvecklingen och de positiva effekter ROT- och RUT-tjänsterna har medfört för näringsidkare, arbetstagare, privatpersoner och offentliga aktörer.


– Hantverkarnas Riksorganisation ser mycket positivt på utvecklingen och gläds med de hantverkare och konsumenter som har haft nytta av den positiva skattereformen, säger Johan T. Sterndal, VD Hantverkarnas Riksorganisation.

När 2010 går mot sitt slut står det klart att skattebetalarna fortsatt att nyttja skatterabatten i stor skala. Reformen har lett till flera samhällsekonomiska vinster: Privatkonsumenter har kunnat förverkliga sina drömmar om en renovering av det egna boendet, eller kanske fått hjälp med städning och barnpassning för att göra livspusslet lite enklare. Hantverkare och andra näringsidkare har fått mer jobb, samtidigt som svarta jobb blivit vita. Till detta kommer statens skatteintäkter, som enligt preliminära beräkningar kommer att göra att reformen ekonomiskt går på ett ut.

– Sammantaget handlar det om en reform som till stor del är självfinansierad, hjälper arbetstagare till vita jobb med drägliga arbetsvillkor, gynnar de svenska hantverkarna och småföretagarna och gör att människor kan förverkliga sina drömmar, säger Johan T. Sterndal, VD Hantverkarnas Riksorganisation.

Fördelarna är så tydliga och synbara att det vore lönlöst och kontraproduktivt att avveckla reformen. Vi märker den vid köksbordet och på arbetsplatsen. Vi ser effekterna hos småföretagen, som får fler order, samtidigt som skatteverket ser de vita jobben växa. Vi ser den i debatten och vi såg vilken roll den spelade i valrörelsen. Att avvisa ROT- och RUT-tjänsterna som en Stockholmsreform är djupt felaktigt. Även om Stockholms län har varit överrepresenterat i ROT- och RUT-statistiken har skattereformen varit avgörande för många hantverkare i glesbygden. Dessa kan tack vare ROT- och RUT-avdragen nu fortsätta driva sina hantverksföretag.

– För hantverkarna innebär den ökade orderingången nya förutsättningar och utmaningar. Bristen på kvalificerad arbetskraft är redan alarmerande och kommer att öka allteftersom vi går in i en ny högkonjunktur, säger Johan T. Sterndal, VD Hantverkarnas Riksorganisation.

För att svara upp mot efterfrågan måste vi fortsätta utveckla lärlingsutbildningen i Sverige. Hantverkarna drar sina strån till stacken och vi ser gärna att regeringen fortsätter sitt arbete med att utöka den moderna lärlingsutbildningen, en utbildning som passar väldigt många ungdomar.

Lämna kommentarer

Ditt namn*

Din e-postadress*

Din kommentar*


Fält markerade med * är obligatoriska

Tipsa någon om sidan

Till e-post*

Ange e-postadressen till personen du vill tipsa om sidan

Ditt namn*

Din e-postadress*

Ditt meddelande

Fält markerade med * är obligatoriska

Fler artiklar