Stockholm kraftsamlar för jobben

Publicerad den 31 januari 2011

Stockholmsregionen utvecklas snabbt och efterfrågan på duktiga hantverkare ökar. Samtidigt finns det många utrikesfödda som inte har jobb. Med Per Unckel, landshövding i Stockholms län, som initiativtagare gör Stockholms Hantverksförening, tillsammans med offentliga aktörer, fack- och andra näringslivsorganisationer i Stockholmsregionen en kraftsamling för att uppmana aktörer till att se och anställa kompetens där man inte är vana att leta: Bland utrikes födda i Stockholms län.


Stockholmsregionen utvecklas snabbt och efterfrågan på duktiga hantverkare ökar. Samtidigt finns det många utrikesfödda som inte har jobb. För att svara mot vår regions framtida utmaningar och behov, krävs det att vi tar nya grepp på arbetsmarknaden. Vi har inte råd att ignorera det kunnande som finns bland många av våra nytillkomna regioninvånare. Vi måste se och nyttja denna kompetens.

För hantverkarna innebär den ökade orderingången nya förutsättningar och utmaningar. Bristen på kvalificerad arbetskraft är redan alarmerande och kommer att öka allteftersom vi går in i en ny högkonjunktur. Parallellt med detta har det kommit många ensamkommande flyktingungdomar till regionen under de senaste åren. Dessa ungdomar längtar efter att få komma i jobb – många inom hantverket. Genom kvalificerade hantverksutbildningar, som Hantverksakademins satsning Järvalärling, kan vi validera och bygga vidare på den kompetens som finns hos ungdomarna och öppna dörrar på arbetsmarknaden.

– För att svara mot marknadens behov måste vi vidga vyerna och se till det kunnande som finns bland många av våra nytillkomna regioninvånare, säger Johan T. Sterndal, VD Stockholms Hantverksförening.

Med Per Unckel, landshövding i Stockholms län, som initiativtagare gör Stockholms Hantverksförening, tillsammans offentliga aktörer, fack- och andra näringslivsorganisationer i Stockholmsregionen en kraftsamling för att ge fler utlandsfödda jobb. Projektet, döpt till Anställ kompetensen, är en kraftsamling för att ge fler chansen till arbete. Tillsammans kommer man att hjälpa företag, offentliga aktörer och organisationer att hitta kompetens på ställen där de inte är vana att leta: Bland utrikes födda i Stockholms län.

– Alla behövs, för det är vi tillsammans som kommer att bygga framtidens Stockholmsregion, säger Johan T. Sterndal, VD Stockholms Hantverksförening.

Projektet presenteras vid en gemensam upptakt och presskonferens måndagen den 31 januari i Kulturhuset i Stockholm. Läs mer om Anställ kompetensen på http://www.anstallkompetensen.se.


Stockholms Hantverksförening
Stockholms Hantverksförening är en näringspolitisk organisation med Stockholms hantverkare i fokus. Vi arbetar för att statusen och villkoren för hantverket och hantverkarna ska förbättras på alla områden. Arbetet är branschöverskridande och bygger till stor del på väl fungerande samarbeten med andra organisationer och myndigheter. Lär mer på vår hemsida http://www.sthf.se.

Lämna kommentarer

Ditt namn*

Din e-postadress*

Din kommentar*


Fält markerade med * är obligatoriska

Tipsa någon om sidan

Till e-post*

Ange e-postadressen till personen du vill tipsa om sidan

Ditt namn*

Din e-postadress*

Ditt meddelande

Fält markerade med * är obligatoriska

Fler artiklar