Svik inte de unga hantverkarna

Publicerad den 25 mars 2011

I höst delas den svenska gymnasieskolan i yrkesprogram och högskoleförberedande program. Reformeringen görs för att stärka yrkesutbildningens roll i den svenska skolan, men effekterna riskerar att bli de motsatta. Regeringen måste snarast göra en grundlig analys av den nya gymnasieskolans effekter på de yrkesförberedande utbildningarna.


Relaterade dokument

Under de senaste åren har alliansregeringen gjort vällovliga försök att göra gymnasiets yrkesprogram mer attraktiva för ungdomar. Inför höstens antagningar har dock ansökningarna minskat kraftigt. Detta trots att allt fler ungdomar säger sig vilja förkovra sig inom ett yrkesfokuserat lärande. Motsättningen vittnar om ett flertal systemfel som finns inbyggda i den nya utbildningspolitiken. En konsekvensanalys kunde ha förutsett det här. Om inget görs riskerar vi att underminera utbildningsfundamentet för en generation unga yrkeskunniga. Samhället har inte råd att svika dem.

I höst startar den nya gymnasieskolan. En gymnasieskola som inneburit en uppdelning mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program. Tanken från regeringen har varit att ge bättre verktyg och träning för de ungdomar som väljer att gå ut i yrkeslivet efter gymnasiet. Med en större tungvikt vid praktik, snarare än teori, ska eleverna på yrkesprogrammen fördjupa sig i sitt yrkesämne. Hantverkarnas Riksorganisation har länge strävat efter att uppmärksamma beslutsfattarna på att bredda utbildningsformerna på detta sätt, så att fler ungdomar som är intresserade av hantverk också ska kunna utbilda sig inom ett hantverksyrke och sedermera gå ut i lära. Det vi ser nu är dock frukterna av ett ogenomtänkt hastverk, där rädsla och osäkerhet dessvärre har kommit att blandas in i elevernas utbildningsval.

Problemen har delvis sin grund i uppdelningen mellan utbildningar som ger högskolebehörighet och de som inte gör det. Hur kan vi lägga bördan på en 15-åring att välja väg i livet? Kanske står valet mellan det genuina intresset för en hantverksutbildning och tanken på att man i slutet av sin gymnasieutbildning kanske vill välja en väg som bär till högskolan? Systemet borgar för att människor väljer bort sina drömmar om att till exempel bli hantverkare, till förmån för säkrare alternativ. Är det en sådan gymnasieskola vi vill ha?

Från Hantverkarnas Riksorganisation säger vi inte att regeringen ska återgå till den ordning där varje gymnasieprogram ledde till högskolebehörighet, men vi säger att något saknas: Var är vidareutbildningen för de elever på yrkesutbildningarna som vill fortsätta att förkovra sig inom exempelvis ett hantverk efter sin eftergymnasiala utbildning? Var finns alternativet för de som inte genast vill gå ut i arbetslivet?

Osäkerheten för den egna framtiden driver bort många potentiella unga yrkeselever från yrkeslinjerna. Här skulle Yrkeshögskolan kunna kliva fram och erbjuda ett batteri av högre utbildningar med yrkesanknytning, som samtidigt vilar på en delvis akademisk grund. Det kan handla om en konservator, målare eller finsnickare som vill studera konsthistoria eller handelsrätt. Med dagens system kommer de att bli utestängda från den akademiska världen. Vi behöver erbjuda utbildningar som svarar mot de unga hantverkarnas efterfrågan.

Om regeringen menar allvar med att man vill ha fler ungdomar i yrkesförberedande gymnasieprogram måste man göra utbildningarna attraktiva för ungdomar. Det behövs något mer än att ”locka” med en gymnasieform för ”skoltrötta”, där man kan bortse från den teoretiska undervisningen. Det måste betonas att yrkeslinjerna är fullgoda utbildningar som leder till jobb och en bred framtid för eleverna, exempelvis inom hantverket. Gör vi inte det sviker vi de elever som har potentialen, men som inte vågar ta steget till en yrkesförberedande utbildning. Det är inte värdigt vårt svenska utbildningssystem. Regeringen måste snarast göra en grundlig analys av den nya gymnasieskolans effekter på de yrkesförberedande utbildningarna.

Lämna kommentarer

Ditt namn*

Din e-postadress*

Din kommentar*


Fält markerade med * är obligatoriska

Tipsa någon om sidan

Till e-post*

Ange e-postadressen till personen du vill tipsa om sidan

Ditt namn*

Din e-postadress*

Ditt meddelande

Fält markerade med * är obligatoriska

Fler artiklar