Inget krut för hantverkarna

Publicerad den 14 april 2011

Även om Sveriges ekonomi går bra oroar sig finansministern för den framtida konjunkturutvecklingen. Istället för att lägga krut på företagandet vill han redan nu börja ”spara krutet i ladorna”. Nu finns möjligheten att göra Sverige till ett föregångsland inom företagandet. Regeringen måste ta den chansen - och lägga mer krut på hantverkarna.


- Sveriges ekonomi växer snabbt, fler får jobb och statsfinanserna är i gott skick, nu måste regeringen satsa på hantverksföretagare och andra entreprenörer, säger Johan T. Sterndal, VD Hantverkarnas Riksorganisation.

Idag presenterade regeringen, med finansminister Anders Borg i spetsen, den så kallade vårpropositionen. Med stabila finanser och ett hägrande överskott har regeringen möjlighet att höja blicken efter de senaste årens ekonomiska ”vargavinter”. Här finns nu reformutrymme att genomföra det program för tillväxt, företagande och konkurrenskraft som regeringen gick till val på.

När det gäller förslaget om den sänkta restaurangmomsen har Hantverkarnas Riksorganisation redan tidigare understrukit behovet av att höja blicken till en generell översyn av tjänstemomsen. Behovet av en sänkning av tjänstemomsen för arbetsintensiva tjänster har länge lyfts fram av näringsidkare och branschföreträdare. Vi efterlyser dock att regeringen vidgar begreppet till att omfatta hela tjänstesfären. Sänkt restaurangmoms är ett gott första steg, men vi anser att det är fel av regeringen att göra en punktsänkning riktad till en viss bransch. En generell sänkning av tjänstemomsen för alla arbetsintensiva näringar vore en bättre väg att gå.

- Det behövs mer för att göra Sverige till ledande inom företagande och konkurrenskraft. Nu finns möjligheten att göra Sverige till ett föregångsland inom företagandet. Regeringen måste ta den chansen - och lägga mer krut på hantverkarna, säger Johan T. Sterndal, VD Hantverkarnas Riksorganisation.


Hantverkarnas Riksorganisation
Hantverkarnas Riksorganisation är en näringspolitisk organisation som värnar hantverket och hantverkarna i Sverige. Vi är en partipolitiskt obunden organisation som företräder hantverksföretag, industrier, handel och serviceföretag i hela Sverige. Vi arbetar för att statusen och villkoren för hantverket och hantverkarna ska förbättras på alla områden. Arbetet är branschöverskridande och bygger till stor del på väl fungerande samarbeten med andra organisationer och myndigheter. Läs mer på vår hemsida: http://www.hantverkarna.se.

Lämna kommentarer

Ditt namn*

Din e-postadress*

Din kommentar*


Fält markerade med * är obligatoriska

Tipsa någon om sidan

Till e-post*

Ange e-postadressen till personen du vill tipsa om sidan

Ditt namn*

Din e-postadress*

Ditt meddelande

Fält markerade med * är obligatoriska

Fler artiklar