Arbetslivsintroduktion för yrkeselever

Ett nytt utbildningsmaterial ska hjälpa till att vägleda yrkeselever till ett sunt arbetsliv och underlätta för unga vuxna att hamna rätt från början. Materialet har tagits fram av Hantverkarna tillsammans med ett flertal myndigheter och organisationer, för att motverka svartarbete och skapa förutsättningar för sund konkurrens. Målgruppen är yrkesinriktade gymnasier och andra yrkesinriktade utbildningar.


Relaterade dokument

Materialet är uppdelat i tre lektionsunderlag:
• Att börja jobba
• Att starta eget
• Jobba vitt inte svart

Lektionsunderlagen finns i en digitalt baserad broschyr, ”Från skola till arbetsliv”, som hittas på de inblandade myndigheternas och organisationernas webbplatser. I broschyren beskrivs lektionerna kortfattat, och lärare kan använda informationen för att utforma lektioner på egen hand.

Projektet har genomförts av representanter från Ekobrottsmyndigheten, Kronofogden, Skatteverket, Byggbranschen i samverkan, LO-distriktet i Stockholms län, Måleriföretagarna, Hantverkarna och Visita Svensk besöksnäring.


  • Sidor:

Lämna kommentarer

Ditt namn*

Din e-postadress*

Din kommentar*


Fält markerade med * är obligatoriska

Tipsa någon om sidan

Till e-post*

Ange e-postadressen till personen du vill tipsa om sidan

Ditt namn*

Din e-postadress*

Ditt meddelande

Fält markerade med * är obligatoriska