Det sjuka systemet

Det går inte att bota en sjukdom genom att angripa symptomen. För att kurera landet måste man se till företagen mår bra. Ett avskaffande av sjuklöneansvaret är en god start. Varför ska arbetsgivaren bära ansvaret för skönhetsoperationer, extremsporter och andra skador som inte uppkommer på arbetsplatsen?


Hantverkarnas rapport Det sjuka systemet visar att endast 3,3 procent av all sjukfrånvaro kommer av skador och sjukdomar som uppstått på arbetsplatsen. Resten av sjukfallen beror på anledningar som ligger bortom arbetsgivarens kontroll.

Grunden för välståndet ligger hos de små företagen. Förutom att skapa tillväxt förväntas arbetsgivarna bära sjuklöneansvaret för sina medarbetare under de första två veckorna. Oavsett om sjukdomen uppstått på arbetsplatsen eller någon annanstans.

Under 2012 betalade arbetsgivarna över 8,2 miljarder Skr i sjuklön. Det är pengar som kunde ha satsas på nyanställningar eller andra investeringar.

Sjuklöneansvaret drabbar små hantverksföretag extra hårt. Förutom att sjuklönen måste betalas innebär en sjuk eller skadad medarbetare på en liten arbetsplats ett stort produktionsbortfall. Företagaren tvingas täcka upp för den sjuka medarbetaren och ska samtidigt tjäna in personens sjuklön.

För att kurera landet måste beslutsfattarna se till att företagen mår bra. Ett avskaffande av sjuklöneansvaret är en god start. Varför ska arbetsgivaren bära ansvaret för extremsporter, skönhetsoperationer och andra skador som inte uppkommer på arbetsplatsen? Det är hög tid att råda bot på det sjuka sjuklönesystemet.

Klicka här för att ladda ner rapporten Det sjuka systemet

  • Sidor:

Lämna kommentarer

Ditt namn*

Din e-postadress*

Din kommentar*


Fält markerade med * är obligatoriska

Tipsa någon om sidan

Till e-post*

Ange e-postadressen till personen du vill tipsa om sidan

Ditt namn*

Din e-postadress*

Ditt meddelande

Fält markerade med * är obligatoriska