Verksamhet

Almedalen-webb


Vi samlar hantverkare över branschgränserna för att stärka och föra fram vårt näringspolitiska program. I vårt påverkansarbete riktar vi oss till myndigheter, politiska aktörer och andra beslutsfattare. Vi verkar också för att synliggöra hantverket och hantverkarnas samhällsviktiga arbete i mediala kanaler.


Utbildningspolitiskt arbetar vi för att förbättra möjligheterna för de ungdomar som vill fördjupa sig i ett hantverk på gymnasial eller eftergymnasial nivå. Den moderna lärlingsutbildningen är en positiv reform för både elev skola och näringsliv. Den hjälper ungdomar att förbereda sig för verkligheten samtidigt som den svarar mot näringslivets behov av kvalificerad personal.


Hantverkarna är en av aktörerna i Sveriges Hantverksråd, en verksamhet beslutad av regeringen med uppgift att handlägga mästarbrevsfrågor. I arbetet ingår bland annat att behandla branschernas uppdateringar av gesällprovsreglerna till utfärdandet av Mästarbrev.


I maj varje år samlas Sveriges hantverkare till Riksstämma.


  • Sidor:

Lämna kommentarer

Ditt namn*

Din e-postadress*

Din kommentar*


Fält markerade med * är obligatoriska

Tipsa någon om sidan

Till e-post*

Ange e-postadressen till personen du vill tipsa om sidan

Ditt namn*

Din e-postadress*

Ditt meddelande

Fält markerade med * är obligatoriska