Medlem

Som medlem i en av våra branschorganisationer är du en del av en stolt gemenskap av riktiga hantverkare. I vårt nätverk knyter du inte bara värdefulla kontakter med andra inom ditt eget hantverk, utan möter också hantverkare inom många olika branscher.

Medlemmarna i Hantverkarna är riktiga hantverkare som står för kunnande och kvalitet. Som medlem ansluter du dig inte bara till vår gemenskap, utan också till vår kvalitetspolicy. Ett medlemskap är en garanti för kunder och uppdragsgivare om din hantverksskicklighet.

Medlemsförmåner

Genom medlemskapet i Hantverkarna erbjuds ett gediget förmånspaket innehållande tjänster och rabatter. Rätt nyttjat ”betalar” förmånsavtalen snabbt medlemsavgiften.

Juridisk rådgivning

Vi erbjuder juridisk rådgivning av vår föreningsjurist.

Läs mer

Mall för personuppgiftspolicy

Du som är medlem kan gratis få en mall för personuppgiftspolicy.

Läs mer

Medlemskapet

Medlemmarna i Hantverkarnas Riksorganisation utgörs av anslutna lokalföreningar och branschorganisationer samt av ett antal enskilda hantverksföretagare.

Anslutna medlemmar skall verka för genomförandet av vårt näringspolitiska program.

Anslutna föreningar fastställer sina egna stadgar. Sedan 2003 är det möjligt för enskilda företagare att ansluta sig direkt till Hantverkarnas Riksorganisation om det inte finns någon lokal hantverksförening på orten.

Vi rekommenderar alla enskilda företagare att ansluta sig till någon av våra lokala föreningar eller branschorganisationer. Det är självklart för oss att förhållandena för våra medlemmar kan vara mycket olika. En hantverksförening i en centralort och exempelvis en branschorganisation för ett exklusivt hantverksyrke har mycket skilda förutsättningar, och antagligen även olika punkter i sina verksamhetsplaner.

Vår riksorganisation ska utnyttjas till att stödja våra gemensamma strävanden snarare än att påtvinga anslutna medlemmar former och stadgar. Vi har en gemensam grund. Den värnar vi om.

Branschorganisationer

Är du medlem i någon av de här branschorganisationerna? I så fall är du en #riktighantverkare och medlem i Hantverkarnas Riksorganisation.

Lokala hantverksföreningar

Är du medlem i någon av de här lokala hantverksföreningarna? Då är du en #riktigmedlem och medlem i Hantverkarnas Riksorganisation.

Kvalitetspolicy

Riktiga hantverkare fuskar inte. Medlemmarna i Hantverkarnas Riksorganisation är seriösa hantverkare som följer gemensamma krav på seriositet och kvalitet och som tar reklamationer på allvar. Uppfyller du eller den hantverkare du tänker anlita våra hårda krav? Ta del av vår kvalitetspolicy.

Bli medlem

Är du en #riktighantverkare? Bli medlem i någon av våra lokalföreningar eller branschorganisationer!