Stockholms Hantverksförenings årsmöte 2021

2021-05-26

Förhoppningsvis ett fysiskt möte.

Förhoppningen är att mötet ska kunna äga rum fysiskt. I slutet av april meddelas om det kan ske eller om det blir ett digitalt årsmöte även i år.

Dela