Riktiga hantverkare fuskar inte

Hantverkarna är Sveriges största näringslivsorganisation för hantverksföretagare. Organisationen består av seriösa hantverkare som följer gemensamma krav på seriositet och kvalitet och som tar reklamationer på allvar. Vi arbetar kontinuerligt för att minska fusket i branschen; ett arbete som sker i nära samarbete mellan våra medlemmar, konsumentorganisationer och statliga myndigheter.

Medlems- och kvalitetspolicy

Vid Riksmötet i Helsingborg den 25 maj 2013 fastställdes följande medlems- och kvalitetspolicy för företagen i Hantverkarnas Riksorganisations medlemsföreningar:

Medlemspolicy

Medlem bör:

  1. Lojalt följa Hantverkarnas Riksorganisations stadga samt fattade beslut på årsmöten och HR styrelse.
  2. Främja hantverksskicklighet och hantverksutbildning.
  3. Utföra sina uppdrag med affärsmässighet samt verka för sund konkurrens.
  4. Samarbeta med seriösa entreprenörer och kunder, arbeta utifrån god affärssed och aktivt motverka svartjobb.
  5. På bästa sätt samverka med medlemmar och medlemsföretag inom Hantverkarnas Riksorganisation.

Kvalitetspolicy

Hantverkarnas Riksorganisations medlem:

  1. Bör ha yrkesbevis, gesällbrev, mästarbrev eller annan jämförbar dokumenterad yrkeserfarenhet.
  2. Ska ta ansvar för att arbetet blir utfört på ett fackmannamässigt sätt och att alltid väga in miljöaspekter.
  3. Ska sträva efter att göra ett fullgott arbete och att varje affär ska vara till belåtenhet för båda parter.
  4. Ska utföra sitt arbete så att kvaliteten syns, känns och består.
  5. Ska ta reklamationer på allvar.


Vill skriva ut kvalitetspolicyn?

Klicka här för att ladda ner pdf >>

Riktigt arbete - skapat av riktiga hantverkare

Under det senaste decenniet har byggbranschen vuxit starkt i Sverige. Det har lett till att tusentals nya jobb har skapats, men också lockat många oseriösa aktörer till en lukrativ och seriös bransch.

Hantverkarna tar ställning mot svartarbete och fuskbyggare och ser till att kunder, konsumenter och makthavare ständigt påminns om vad som är riktigt hantverk. Skapat av riktiga hantverkare.

 

Tips till riktiga hantverkare

Hantverkarna rekommenderar sina medlemmar att följa Konsumentverkets ”Tips till dig som är hantverkare”, som kan laddas ner från Konsumentverkets hemsida. Vi rekommenderar även konsumenter att gå in på Konsumentverkets hemsida och ladda ner broschyren ”Tips till dig som ska anlita hantverkare”.

Enligt Konsumentverket handlar klagomålen på hantverkstjänster många gånger om att arbetet blev dyrare, tog längre tid eller inte blev utfört på det sätt som konsumenten trodde var överenskommet.

Den här typen av otydlighet i kommunikationen mellan utförare och beställare är ofta orsaken till många problem.

När det handlar om en så viktig fråga som hantverkstjänster är det viktigt att båda parter kommer överens om vad som ska utföras innan arbetet sätter igång. Vår organisation råder alltid medlemmarna att utfärda skriftliga offerter för att minimera eventuella oklarheter i kommunikationen med konsumenten. Det tjänar alla på.

 

Konsumentverkets tips till hantverkare

Tips till dig som är hantverkare > 


Tips till dig som ska anlita hantverkare > 

 

Hantverksavtal

När det handlar om en så viktigt fråga som hantverkstjänster är det viktigt att båda parter kommer överens om vad som ska utföras innan arbetet sätter igång och skriver avtal som reglerar vad köpare och hantverkare har kommit överens om. Hantverkarna råder alltid sina medlemmarna att utfärda skriftliga offerter för att minimera eventuella oklarheter i kommunikationen med konsumenten. Det tjänar alla på.