MENY
Top Image

Opinionsbildning

I vårt opinionsarbete arbetar vi brett, tydligt och öppet för att göra hantverkarnas röster hörda.

Opinionsbildning

Hantverkarna är en partipolitiskt obunden organisation som verkar för att förbättra förutsättningarna för Sveriges hantverkare. Vårt näringspolitiska program riktar sig till de myndigheter, departement och de grupper av politiker som bestämmer hur vår vardag skall se ut. Vi bevakar hantverksfrågor i Sverige och i vår omvärld.
I vårt opinionsarbete arbetar vi brett, tydligt och öppet för att göra hantverkarnas röster hörda. Det handlar om att uppvakta beslutsfattare, svara på offentliga remisser i näringslivsrelaterade frågor och att garantera att hantverket har en röst i den offentliga debatten.