MENY
Top Image

Gesäll och mästarbrev

Gesäll- och mästarbrev är hantverksbranschernas yrkesbevis.

Gesällbrevet

 

Gesällbrevet visar att du har en fullgod yrkesutbildning och att du har klarat ett praktiskt yrkesprov som har blivit granskat och betygssatt. Med gesällbrev öppnas även arbetsmarknaden ute i Europa.


Mästarbrevet

 

Mästarbrevet visar att du både är en skicklig och erfaren yrkesperson, samt att du har ekonomisk kompetens att driva företag. Som kund kan du känna en större trygghet om det sitter ett mästarbrev på väggen hos din hantverkare. Som hantverkare bidrar det till yrkesstoltheten.

Hantverkarnas Riksorganisation deltar aktivt i arbetet att godkänna mästarbrevsansökningar och fastställa gesällbrevsbestämmelser i Sveriges Hantverksråd. Våra medlemsföreningar delar ut breven under högtidliga former.
 

Kontakta oss gärna om du har frågor!

 

Läs mer om gesäll- och mästarbrev på Hantverksrådets hemsida >> 

 

Svenska mästare

Vill du veta vilka som är mästare inom de olika hantverksyrkena? Hantverksrådet driver Mästarregistret, en förteckning över de hantverkare som innehar mästartiteln.

Till Mästarregistret >>