MENY
Top Image

Riktiga hantverkare fuskar inte

Vi arbetar kontinuerligt för att minska fusket i branschen; ett arbete som sker i nära samarbete mellan våra medlemmar, konsumentorganisationer och statliga myndigheter.

Riktiga hantverkare fuskar inte

Organisationen består av seriösa hantverkare som följer gemensamma krav på seriositet och kvalitet och som tar reklamationer på allvar. Vi arbetar kontinuerligt för att minska fusket i branschen; ett arbete som sker i nära samarbete mellan våra medlemmar, konsumentorganisationer och statliga myndigheter.
Medlems- och kvalitetspolicy
Vid Riksmötet i Helsingborg den 25 maj 2013 fastställdes följande medlems- och kvalitetspolicy för företagen i Hantverkarnas Riksorganisations medlemsföreningar:

Medlemspolicy

Medlem bör:

  1. Lojalt följa Hantverkarnas Riksorganisations stadga samt fattade beslut på årsmöten och HR styrelse.
  2. Främja hantverksskicklighet och hantverksutbildning.
  3. Utföra sina uppdrag med affärsmässighet samt verka för sund konkurrens.
  4. Samarbeta med seriösa entreprenörer och kunder, arbeta utifrån god affärssed och aktivt motverka svartjobb.
  5. På bästa sätt samverka med medlemmar och medlemsföretag inom Hantverkarnas Riksorganisation.

Kvalitetspolicy

Hantverkarnas Riksorganisations medlem:

  1. Bör ha yrkesbevis, gesällbrev, mästarbrev eller annan jämförbar dokumenterad yrkeserfarenhet.
  2. Ska ta ansvar för att arbetet blir utfört på ett fackmannamässigt sätt och att alltid väga in miljöaspekter.
  3. Ska sträva efter att göra ett fullgott arbete och att varje affär ska vara till belåtenhet för båda parter.
  4. Ska utföra sitt arbete så att kvaliteten syns, känns och består.
  5. Ska ta reklamationer på allvar.

Vill skriva ut kvalitetspolicyn?

Ladda ned den här!

Hantverksavtal

När det handlar om en så viktigt fråga som hantverkstjänster är det viktigt att båda parter kommer överens om vad som ska utföras innan arbetet sätter igång och skriver avtal som reglerar vad köpare och hantverkare har kommit överens om. Hantverkarna råder alltid sina medlemmarna att utfärda skriftliga offerter för att minimera eventuella oklarheter i kommunikationen med konsumenten. Det tjänar alla på.
Läs mer om våra mallar