MENY
Top Image

Sixten Gemzéus stiftelse

Stipendierna ska främja självständiga teoretiska eller praktiska studier i första hand utom landet. Kvalificerad är den sökande som har utomordentliga personliga kvalifikationer och vars studier har stort allmänt intresse.

Läs mer på stiftelsens hemsida