MENY
Top Image

Stidpendier Gävle

Gefle Handtverksförening ser som en av sina stora uppgifter att höja kvaliteten bland hantverkets utövare i Gävle. Föreningen har fonder från vilka stipendier kan delas ut för vidareutbildning i hantverksyrken. 

Stipendier för vidareutveckling i Gävle

Gefle Handtverksförening ser som en av sina stora uppgifter att höja kvaliteten bland hantverkets utövare i Gävle. Föreningen har fonder från vilka stipendier kan delas ut för vidareutbildning i hantverksyrken. 

Följande gäller för dig som vill söka stipendium:

Du:
  • är skriven i Gävle
  • förkovrar Dig inom Ditt hantverksyrke
  • söker stipendium före påbörjad utbildning
  • visar en studieplan
  • får besked före utbildningen om stipendiet beviljas och om storleken på stipendiet
  • visar ett intyg på genomförd kurs innan stipendiet utbetalas

Ansökan sänds till:

Gefle Handtverksförening
N Köpmangatan 12 A
803 11 Gävle

 

Styrelsen avgör om du är berättigad till stipendium.
 

Lärlingsbidrag

 

Som medlem i Gefle handtverksförening kan du söka bidrag för lärlingar. Bidraget är på 40kr/tim i max 60 veckor.
 

 

Från lärling till mästare


Gesällbrevet och Mästarbrevet är traditionella yrkesbevis med rötter ända tillbaka i skråväsendet. Då var det på det viset att lärlingen fick börja hos mäster på verkstaden med enklare göromål mot en mycket blygsam ersättning. Mat och husrum ingick dock oftast. Så småningom när lärlingen hade bevisat sin duglighet kunde yrkeshemligheterna avslöjas, den ena efter den andra. När lärlingen hade gjort cirka fem läroår och uppnått en fullgod yrkesskicklighet var det dags för gesällprov.

Ett praktiskt arbete skulle utföras och granskas av hantverksmästare för betygssättning. Bestod lärlingen provet kunde han kalla sig gesäll och fick genast en högre värdighet. Till gesällskapet hörde kravet på gesällvandring. Ut i världen bar det med gesällstav i hand för att skaffa sig erfarenhet och lära hur andra mästare gjorde. Efter ett par år fick gesällerna återvända med nyvunnen kunskap och då var de fullvärdiga yrkesarbetare med rätt att söka anställning hos vilken mäster de ville.

Den gesäll som var tillräckligt skicklig och företagsam kunde med tiden ansöka om mästarvärdighet. Då var det nytt prov och granskning, men inte nog med detta, antalet mästare i yrket var förbestämt av skrået. Detta innebar att mästarbrevet endast kunde utdelas om en plats bland mästarna blev ledig. Mäster hade sedan rätt att driva egen verksamhet och ha egna lärlingar och gesäller som arbetade hos honom. En hantverksmästare hade också en god ställning i samhället och var för det mesta en aktad medborgare.
 

 

Gesäll- och mästarbrev

 

Gesäll- och mästarbrev är hantverksbranschernas yrkesbevis. Gesällbrevet visar att du har en fullgod yrkesutbildning och att du har klarat ett praktiskt yrkesprov som har blivit granskat och betygssatt. Med gesällbrev öppnas även arbetsmarknaden ute i Europa.

Mästarbrevet visar att du både är en skicklig och erfaren yrkesperson, samt att du har ekonomisk kompetens att driva företag. Som kund kan du känna en större trygghet om det sitter ett mästarbrev på väggen hos din hantverkare. Som hantverkare bidrar det till yrkesstoltheten.

Hantverkarnas Riksorganisation deltar aktivt i arbetet att godkänna mästarbrevsansökningar och fastställa gesällbrevsbestämmelser i Sveriges Hantverksråd.

I Gävle är det Gefle Handtverksförening som delar ut breven under högtidliga former.

Kontakta oss gärna om du har frågor!