MENY
Regeringen föreslår höjt tak för rot- och rutavdrag

Regeringen föreslår höjt tak för rot- och rutavdrag

11.09.2023 | Karoline Sandar
Idag höll finansminister Elisabeht Svantesson (M) presskonferens där hon meddelade att regeringen föreslår höjt tak för rotavdraget under 2024. Regeringen vill göra rot- och rutavdraget ”mer generöst” för att främja sysselsättning i byggbranschen. Förslaget syftar till att öka efterfrågan på ROT-arbeten (d.v.s. reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad) under en period då efterfrågan på övriga bygg- och anläggningsarbeten bedöms minska.
Regeringen kommer att föreslå att taket för rotavdraget tillfälligt ska höjas från 50 000 kronor till 75 000 kronor per person under 2024, och att det tillfälligt införs separata tak för rot- respektive rutavdraget. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2024. 

Läs mer om regeringens förslag här!