MENY
Anders

Anders "Kullen" Havdelin lämnar VD-posten i Stockholms Hantverksförening och Hanverkarnas Riksorganisation

12.05.2023 | Karoline Sandar
Stockholm Hantverksförenings VD lämnar VD-posten. Styrelsen och Anders kan konstatera att vi har olika uppfattningar om föreningens väg framåt. Ny VD blir Mari-Louise Franzén. Hon kommer närmast från K. A. Almgren sidenväveri och museum där hon har varit tf VD och museichef under ett år.
Anders har varit drivande när föreningen firade 175 år 2022, med en fantastisk fest på Grand hotel, utgivande av en jubileumsbok samt framför allt fått föreningen att öka sitt medlemsantal. Utöver det har han ordnat uppskattade företagsträffar och medlemsmöten.

På mina egna och styrelsens vägnar vill jag rikta ett stort tack till Anders för hans insatser som VD och önskar honom lycka till.

Stefan Fritzdorf
Ordförande Stockholm Hantverksförening