MENY
Debattartikel i Göteborgs-Posten ”Det är ett obegripligt steg i helt fel riktning för ett hållbart samhälle”

Debattartikel i Göteborgs-Posten ”Det är ett obegripligt steg i helt fel riktning för ett hållbart samhälle”

12.01.2023 | Johan Hagegård
Idag publicerar Göteborgs-Posten en debattartikel om regeringens beslut att höja momsen för reparationer av bland annat skor, lädervaror och kläder från 6 till 12 procent, skriven av Anders "Kullen" Havdelin, VD för Hantverkarnas Riksorganisation.
Det på alla sätt obegripligt att vår nya regering vill försämra villkoren för de hantverkare som är själva sinnebilden för hållbar konsumtion och en cirkulär ekonomi, där befintliga resurser utnyttjas så optimalt som möjligt, menar Havdelin.Regeringen skriver uttryckligen i promemorian att förändringen väntas höja priset och minska efterfrågan på reparationstjänster och det är små företag som kommer att drabbas – inte minst med risk för arbetslöshet som följd. Regeringen ser inte heller värdet i att hushålla med resurser som är ett måste om vi ska kunna nå de globala miljö- och hållbarhetsmål som både EU och FN satt upp

Läs hela debattartikeln på Göteborgs-Postens hemsida.