Den 18 januari bjöd Hantverkarnas Riksförbund in alla lokala föreningar och branschorganisationer till ett möte för att diskutera olika hantverksfrågor och gemensamma förmåner. Mötet bestod bland annat av workshops där lobbyarbete, utbildningsfrågor, olika hantverksaktiviteter och andra förmåner kopplade till riksorganisationen lyftes fram.
 "/>
MENY
Givande hantverksträff i januari för branscher och lokala föreningar

Givande hantverksträff i januari för branscher och lokala föreningar

18.01.2023 | Karoline Sandar
Den 18 januari bjöd Hantverkarnas Riksförbund in alla lokala föreningar och branschorganisationer till ett möte för att diskutera olika hantverksfrågor och gemensamma förmåner. Mötet bestod bland annat av workshops där lobbyarbete, utbildningsfrågor, olika hantverksaktiviteter och andra förmåner kopplade till riksorganisationen lyftes fram.
 
Även Hantverksrådet var inbjuden till träffen för att informera om processen för gesäll- och mästarbrev. Man pratade även om utveckling av utdelning av gesäll- och mästarbrev.
 
Efter avslutade workshops besökte sällskapet Sven-Harrys konstmuseum och utställningen ”Kraftverk – hantverk i en ny tid” som var Stockholms Hantverksförenings jubileumsutställning.
 
Hantverksträffen blev en mycket positiv sammankomst. Det var första gången som alla lokala föreningar och branschorganisationer möttes och hade möjlighet att lyfta gemensamma hantverksfrågor.  Riksorganisationens styrelse vill tacka alla som deltog och för alla givande diskussioner. Styrelsen kommer nu att fortsätta jobba med de frågor togs upp under träffen och som är till gagn för hela hantverkssverige.