MENY
Det förstärkta omställningsstödet utökas med fem månader
Foto: Adobe Stock.

Det förstärkta omställningsstödet utökas med fem månader

20.10.2021
AKTUELLT | Har ditt företag drabbats särskilt hårt av vissa restriktioner under pandemin. Då kommer här goda nyheter. EU-kommissionen har godkänt Sveriges ansökan om att utöka det förstärkta omställningsstödet med månaderna maj-september 2021.

EU-kommissionen har godkänt att Sverige utökar det förstärkta omställningsstödet med fem månader till att omfatta månaderna maj-september 2021. Villkoren för stödet är stort sett desamma som för tidigare perioder. Detta gäller för dig som vill ansöka om stödet:

  • Ditt företag ska ha tappat mer än 30 procent av sin omsättning jämfört med motsvarande period 2019.
  • Därutöver ska ett omsättningstapp på minst 25 procent vara en följd av särskilt utpekade restriktioner (förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med visst antal deltagare, det tillfälliga inreseförbudet till Sverige, UD:s reserekommendationer eller begränsningen av serveringsställens öppettider).
  • Varje månad under perioden maj–september 2021 är en individuell stödperiod.
  • Storleken på stödet beräknas som en andel av ditt företags fasta kostnader. Andelen som ersätts avgörs av hur stort procentuellt omsättningstapp som beror på de utpekade restriktionerna.
  • Ett företag kan få som mest 40 miljoner kronor i stöd per månad.
  • Har ditt företag fått annat stöd för samma förlorad omsättning eller fasta kostnader, t.ex. det ordinarie omställningsstödet för motsvarande period, ska sådant stöd avräknas.

Du ansöker om stödet hos Skatteverket, som är handläggande myndighet.

EU-kommissionen godkände även att ansökningstiden för det förstärkta omställningsstödets perioder mellan augusti 2020 och april 2021 förlängs så att sista ansökningsdag inte längre är 31 oktober 2021, utan den 30 december 2021.