MENY
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smitta

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smitta

02.04.2020
AKTUELLT | Folkhälsomyndigheten utkom den 1 april med samlade råd för såväl allmänhet som företagare, föreningar och handlare hur alla kan och ska förhindra smitta av covid-19. Vi har sammanställt råden som berör dig som hantverkare.

Alla verksamheter i Sverige

Alla verksamheter i Sverige såsom statliga myndigheter, företag, kommuner, kommunala verksamheter, regioner, föreningar och reli­giösa samfund ska utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndig­heten och smittskyddsläkare säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19.

Allmänna råd

Åtgärder för att förhindra smittspridning kan t.ex. vara att verksamheten

 1. sätter upp information till medlemmar, personal, kunder och andra besökare,
 2. markerar avstånd på golvet,
 3. möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att und­vika trängsel,
 4. håller digitala möten,
 5. erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuder handsprit, samt
 6. undviker att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler.

 

Allmänna råd till smittskyddslagen

Bestämmelser om var och ens ansvar att medverka till att förhindra smittspridning av smittsamma sjukdomar och skyldighet att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk finns i 2 kap. 1 och 2 §§ smittskyddslagen (2004:168).

 

Personligt ansvar

Allmänna råd

Var och en i Sverige har ett ansvar att förhindra spridning av covid-19. För att begränsa smittspridning bör alla

 1. vara noggranna med sin handhygien och ofta tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder,
 2. hålla avstånd till varandra inom- och utomhus på platser där människor samlas, som t.ex. butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, servicekontor och väntrum,
 3. hålla avstånd till varandra i kollektivtrafiken och i andra allmänna färdmedel,
 4. avstå från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop,
 5. på idrottsplatser, badhus, gym och i andra träningslokaler hålla avstånd till varandra och undvika att byta om i allmänna omklädningsrum,
 6. undvika att resa i rusningstid, och
 7. avstå från onödiga resor.

 

Personer över 70 år och andra riskgrupper

Allmänna råd

För att undvika spridning av covid-19 bör personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper utöver vad som anges under Personligt ansvar

 1. begränsa sina sociala kontakter,
 2. undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färd­medel, och
 3. undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.

 

Personer som är smittade av eller misstänks vara smittade av covid-19

Allmänna råd

För att skydda andra från smitta bör den som vet att hen är smittad eller som har symtom på covid-19

 1. stanna hemma, och
 2. undvika sociala kontakter.

 

Arbetsplatser

Allmänna råd

För att undvika spridning av covid-19 bör arbetsgivare se till att personal, om det är möjligt

 1. håller avstånd till varandra,
 2. regelbundet kan tvätta sina händer med tvål och vatten eller annars använda handsprit,
 3. arbetar hemifrån,
 4. undviker onödiga resor i arbetet, och
 5. kan anpassa sina arbetstider för att undvika att resa i rusningstid.

 

Handel

Allmänna råd

För att undvika spridning av covid-19 inom handeln bör köpcent­rum, affärer, varuhus, butiker och liknande verksamheter

 1. begränsa antalet kunder som vistas i en lokal samtidigt,
 2. ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna bör stå mellan varandra.

 

Föreningar

Allmänna råd

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar

 1. om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstäm­mor eller genomföra dem digitalt, samt
 2. undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

Not. Hantverkarnas Riksorganisation följer redan råden till föreningar och arbetsgivare genom att årets stämma genomförs digitalt. På kansliet arbetar delar av personalen hemifrån. Dagliga möten och avstämningar hålls via telefon. Även styrelsemöten sker nu via telefon.

 

Läs Folkhälsomyndighetens föreskrifter och råd i pdf >>