MENY
Fortsättning följer …

Fortsättning följer …

16.09.2019
NICOLES BLOGG | Nicole har skakat hand för hållbarhet och träffat medlemmar – och snart ska ett gäng ungdomar få stifta bekantskap med hantverket.

Sedan mitt senaste inlägg i maj har jag haft tillfälle att träffa flera av er, både i Stockholm och ute i landet, till exempel under riksmötet i Halmstad under månadsskiftet maj-juni. Stort tack till Halmstads Hantverks- och Industriförening för ett välarrangerat och trevligt program!


Jag har också träffat hantverkare från hela Norden under det årliga nordiska mötet med de nordiska huvudstädernas hantverksföreningar. Denna gång stod Köpenhamns Hantverksförening som värd. Där kunde vi för första gången gå ut med en gemensam ambition om att arbeta för hållbarhet – ett historiskt handslag. Vi utgick från FN:s globala mål i Agenda 2030.


Agenda 2030 listar 17 mål för hållbar utveckling där alla länder behöver dra sitt strå till stacken. Hållbarhet handlar om så mycket mer än ”bara” miljö. Det handlar även om exempelvis: utbildning, infrastruktur och att utrota fattigdom och hunger.


Trots att de nordiska länderna ligger så nära varandra skiljer sig förutsättningarna för ländernas hantverksföretagare, så för Oslos hantverksförening är det till exempel angeläget att delta aktivt i debatten om miljözoner i staden så att deras medlemmar har möjlighet att ta sig till sina kunder. För Stockholms hantverksförening är det bland annat viktigt med utbildning av hantverkare, så där görs flera insatser. Exempelvis driver föreningen yrkeshögskolan Hantverksakademin och i början av oktober kommer föreningen att arrangera programdagarna ”Skolan möter hantverket” på Skansen. Då kommer niondeklassare som ska välja gymnasium få träffa hantverksutbildningar och yrkesverksamma hantverkare samt prova på olika hantverk själva.


När jag blickar tillbaka på mina första åtta månader har det hänt massor: ny hemsida och ny, uppdaterad Sök hantverkare är kanske det som har varit tydligast för er medlemmar. Nytt nyhetsbrevssystem är ett annat.


Som sagt, fortsättning följer.


Vi hörs!


Nicole
 

Här kan du läsa mer om Agenda 2030 >>