MENY
Hantverkarna och Småföretagarna är eniga: ”Kan bli komplicerat att bli kompenserad”

Hantverkarna och Småföretagarna är eniga: ”Kan bli komplicerat att bli kompenserad”

10.09.2020
PRESSMEDDELANDE | Mot bakgrund av att många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av covid-19-utbrottet föreslår äntligen regeringen ett stöd på 3,5 miljarder kronor till dessa företag under 2020. I budgetpropositionen för 2021 föreslås att ytterligare 1,5 miljarder kronor avsätts för 2021.

Peter Frosch, ordförande för Hantverkarnas Riksorganisation, och Peter Thörn, ordförande för Småföretagarnas Riksförbund, välkomnar förslaget men är samtidigt kritiska till att det sägs bära likheter med omställningsstödet, ett stöd som utformades till en tilltrasslad röra av förbehåll, restriktioner, straff och administration. Det är därför viktigt att omsättningsstödet inte blir ett omständligt stöd svårt för enskilda näringsidkare att ansöka om.

Igår kom ett förslag från regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna som innebär att en enskild näringsidkare kan få stöd på totalt högst 120 000 kronor. Det föreslagna stödet bär stora likheter med omställningsstödet, men riktar sig specifikt till enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av den pågående pandemin. Dessa företag kan få ersättning med 75 procent av omsättningstappet. En förutsättning är bl.a. att den enskilde näringsidkaren har haft en omsättning på minst 200 000 kronor under föregående år. Stödet är på motsvarande sätt som omställningsstödet uppdelat i tre stödperioder; mars – april 2020, maj 2020 och juni – juli 2020. Motsvarande månad eller månader föregående år utgör respektive stödperiods referensperiod.

   - Vi välkomnar att regeringen äntligen kommer med ett stöd riktat till enskilda näringsidkare, men risken är stor att det blir komplicerat att bli kompenserad, kommenterar Peter Frosch, ordförande för Hantverkarnas Riksorganisation.


Peter Frosch, Ordförande Hantverkarnas Riksorganisation. Foto: Jenny Thörnberg.

2020 har varit ett prövningarnas år. Pandemins framfart har kullkastat de förutsättningar som rådde i början av året och omställningen till det nya normala har varit en smärtsam process för såväl stora som små företag. Krisen har skapat en vattendelare mellan olika branscher och olika företagsformers möjlighet till omställning eller anpassning. Den klassiska parollen ”utan företagare stannar Sverige” har blivit väldigt tydlig. Till skillnad mot storföretag som går under med dunder och brak dör småföretag en tyst död.

49 procent av landets företag bedrivs som enskild firma och cirka 72 procent av landets företag är enmansföretag. Det är denna grupp företagare längre ned i näringskedjan som drabbats hårdast då de i stor utsträckning har sämre möjlighet att nyttja socialförsäkringssystemet och har i princip inte kunnat ta del av några av regeringens aviserade miljardbelopp. Samtidigt är de som etablerat sitt företagande baserat på sin specialistkompetens och som kan sitt hantverk in i minsta detalj oumbärliga för ett välfungerande samhälle. Är det då rimligt att politikens insatser behandlar dessa hårt arbetande människor så styvmoderligt?

Under 2020 har antalet konkurser ökat med 11 procent jämfört med 2019. Hittills har 4 400 företag lagt ned, vilket medfört att 15 000 anställda blivit av med jobbet. Denna utveckling måste stoppas och då måste politiker på alla nivåer bidra till att skapa stabilitet för alla de småföretagare som utgör det kit som binder samman samhällets olika delar.

   - Kreativitet kan skapas ur kaos, men ska kreativiteten leda till fler jobb och en bättre välfärd måste kreatörer och hantverkare känna uppskattning och förståelse för det arbete som utförs. Ekonomisk stress på grund av politikens oförmåga att ge stöttning när det verkligen behövs ger inte den rätta grogrunden för att snabbt ta oss ur krisen, säger Peter Thörn, ordförande för Småföretagarnas Riksförbund.


Peter Thörn, förbundsordförande Småföretagarnas Riksförbund. Foto: Småföretagarna.