MENY
Hantverkarnas VD kommenterar höstbudgeten

Hantverkarnas VD kommenterar höstbudgeten

18.09.2019
PRESSMEDDELANDE | Utöka RUT och ROT till att omfatta ett generellt REP- eller serviceavdrag, mer långsiktighet i de politiska besluten och ökad enkelhet i företagandet. Det efterlyser Nicole Pluntke, VD för Hantverkarnas Riksorganisation, efter att ha tagit del av regeringens höstbudget.

För en liten företagare kan ett fordon vara en både stor och nödvändig investering. Bilen eller lastbilen ska hålla många år. Därför krävs långsiktighet och politiska beslut förankrade i forskning och fakta. Ena året är dieseldrivna bilar det mest fördelaktiga ur miljösynpunkt, nästa eldrivna. Hur ska en företagare kunna planera sitt bilinköp och kommande års budgetar?

- Visst är det bra att klimatbonusen för bilar inom bonus-malus-systemet förstärks, men det behövs långsiktighet och en röd tråd i de klimatpolitiska besluten, inte kortsiktiga klimatpopulistiska beslut för att vinna billiga röster. Det säger Nicole Pluntke, VD för Hantverkarnas Riksorganisation, och fortsätter:

- Ska en liten hantverksföretagare behöva känna bilskam när hon eller han tar sig till sina kunder?

2017 sänktes momsen på många hantverkstjänster, men det innebar att små hantverksföretagare fick flera momssatser att hålla reda på och redovisa, en kostnad som kan innebära dyrare tjänster och därmed inte ger den prissänkning som avsågs.

- Vi vill se fler förenklingar för småföretagare, exempelvis i form av ökad elektronisk rapportering och färre blanketter att fylla i, säger Nicole Pluntke.

Positivt är förslaget om att elektronisk betalning ska krävas vid RUT- och ROT-arbeten. Avdragen har sedan de infördes gett positiva resultat exempelvis i form av ökat antal vita anställningar och effektivt motverkat svartjobb. I alla fall tills ROT-avdraget sänktes 2016.

- Då började våra medlemmar åter få frågor om de kunde tänka sig betalning ”under bordet”, något som helt hade försvunnit innan dess, men som nu förekommer frekvent. Svartjobb är naturligtvis något som går helt emot Hantverkarnas kvalitetspolicy, berättar Nicole Pluntke.

- Vill regeringen visa att de menar allvar med att nå Agenda 2030-målen bör ROT-avdraget dels höjas till föregående nivåer och dels utökas till att omfatta arbete som utförs på annan plats än i kundens hem, poängterar Nicole Pluntke.

Ett mycket tydligt exempel är renovering av kök, där det många gånger är mer ekonomiskt fördelaktigt att låta installera helt nya köksluckor än att renovera och måla om de som man redan har – eftersom de behöver tas med till hantverkarens verkstad och målas om, vilket ofta är bättre för både hantverkarens hälsa och miljön. Fullt fungerande skåpluckor slängs alltså på tippen.

- Varför inte göra REP-avdraget till ett generellt service-avdrag som omfattar både fler områden och reparationer som utförs i hantverkarnas verkstäder som ju är byggda för ändamålet. Takten i klimatarbetet behöver öka för att Sverige ska nå sina klimatmål, utan hantverkare kommer den ekvationen aldrig att gå ihop. Att satsa på hantverket är att investera i en mer klimatsmart framtid och kan göra Sverige till en klimatföregångare, avslutar Nicole Pluntke.