MENY
Hantverkarnas VD Nicole Pluntke kommenterar vårändringsbudgeten

Hantverkarnas VD Nicole Pluntke kommenterar vårändringsbudgeten

10.04.2019
PRESSMEDDELANDE | Vårändringsbudgeten presenterades idag och Nicole Pluntke, VD för Hantverkarnas Riksorganisation, ser flera ljuspunkter för Sveriges hantverksföretagare. Men det finns också utrymme för regeringen att förbättra villkoren för Sveriges främsta arbetsskapare, småföretagen.

Den sänkta arbetsgivaravgiften för skolungdomars lov- och helgjobb är lovvärd. Att göra det billigare att anställa de som ännu inte har så mycket erfarenhet är en win-win för både företagen och ungdomarna. Men här finns utrymme för att göra mer.

- Vi ser att trenden med att byta karriär flera gånger under yrkeslivet fortsätter. Det är inte längre fult att vara en ”hoppjerka”, så varför inte ta detta ett steg längre och införa en ”ny-i-yrket-rabatt” på arbetsgivaravgiften oavsett arbetstagarens ålder, föreslår Hantverkarnas VD Nicole Pluntke. Att räkna med att alla bristyrken går att fylla med enbart ungdomar är naivt. Det krävs att folk skolar om sig mitt i livet. För att få arbetsgivarna att våga anställa de som är nya i yrket tror vi att en rabatt på arbetsgivaravgiften en period skulle vara sporrande.

Hon vill dessutom uppmana regeringen att tänka på de miljömål de har satt upp.

- Glöm inte bort att ni har satt upp miljömål! Vi behöver reparera, renovera, återtillverka och underhålla för att klara av att ställa om till en mer cirkulär ekonomi, påpekar Nicole Pluntke. Men det utbildas inte tillräckligt många hantverkare för att möta de växande behoven. Bland de nyanlända finns en oerhörd kompetensresurs som inte tas tillvara. Genom att validera även hantverkskunskaper kan vi snabbt få exempelvis: skräddare, skomakare och snickare tillbaka i de yrken de är utbildade till, så att de bli anställningsbara istället för att sitta på bänken i flera år.

Den avskaffade särskilda löneskatten för äldre på 6,15 procent är något som blir en mer rättvis beskattning för många hantverkare, då de är yrkesverksamma långt upp i åldrarna.

- Vi behöver ta vara på de äldre som är verksamma i smala hantverksyrken. De behövs för att lära de yngre, så att inte hantverken dör ut och då är det bra att de inte straffbeskattas, säger Nicole Pluntke.

Även det höjda taket för RUT-avdraget välkomnas av Hantverkarna, men det kan göras ännu bättre.
- Att höja taket för RUT-avdraget ger fler vita jobb, vilket är jättebra. Men varför bara höja RUT och inte ROT, undrar Nicole Pluntke som helst vill se ett generellt serviceavdrag som skulle kunna användas oavsett om det är städning eller renovering eller lagning av något trasigt i hemmet och oavsett om lagningen sker i kundens hem eller i hantverkarens verkstad.

- Om regeringen menar allvar med att vilja satsa på miljön duger det inte att ge avdrag för installation av helt nya fönster när de gamla slängs på soptippen, istället för att renoveras i hantverkarens verkstad och sedan sättas tillbaka – som inte ger rätt till avdrag, avslutar Nicole Pluntke.