MENY
Inbjudan till workshop om reparationer i den cirkulära ekonomin

Inbjudan till workshop om reparationer i den cirkulära ekonomin

29.01.2021
AKTUELLT | Linköpings universitet bjuder in till en workshop för dig som har intresse av reparationer.

Syftet med workshopen är att lära mer om de roller som reparationer kan spela i den cirkulära ekonomin och därmed påverka forskning och bidra till att förbättra politiken för reparationer och cirkulär ekonomi. Detta syfte vill vi uppnå genom att i en grupp av blandade aktörer diskutera kring olika framtidsscenarier om cirkulär ekonomi och reparationer. Du behöver inte ha detaljerade förkunskaper om cirkulär ekonomi för att delta.

 

När?

Den 24:e och den 26:e mars 2021, klockan 08:30-12:30. Workshopen genomförs vid två tillfällen och du är välkommen att delta vid ett av dessa tillfällen.


Var?

Workshopen kommer att genomföras på engelska, och online med hjälp av mötesverktyget Zoom. Aktuella länkar kommer att skickas ut till anmälda deltagare innan mötet.


Hur?

Forskare från Linköping Universitet leder workshopen som bygger på diskussioner i mindre grupper och i helgrupp om olika framtidsscenarier.

Workshopmaterialet spelas in för att användas i forskningssyfte enbart och raderas sedan. Du som individ kommer inte att kunna identifieras när resultatet presenteras. För att säkerställa anonymitet sparas materialet i ett lösenordskyddat och krypterat digitalt filvalv med Linköpings Universitet som huvudman. Filvalvet uppfyller krav från Dataskyddsförordningen (enligt GDPR).


Anmälan

Anmälan senast den 8 februari: sker till Johan Niskanen, postdoktor, Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet via mejl: johan.niskanen@liu.se. För att underlätta vår planering uppge vid anmälan om ni kan delta den 24e mars, den 26e mars, eller om båda dagarna passar er (ni deltar i så fall endast vid en workshop). Antalet deltagare på varje workshop är begränsat till 12 personer.