MENY
Nu återinförs krisstöden till företag
Foto: Adobe Stock.

Nu återinförs krisstöden till företag

17.12.2021
AKTUELLT | Många företag drabbas av de skärpta restriktionerna som införts under december. Därför har regeringen idag presenterat återinförande av flera krisstöd.

Vid en pressträff under fredagen presenterade finansminister Mikael Damberg en plan för återinförda företagsstöd.

  - Vi är återigen i ett läge där många företagare kämpar för att få sina verksamheter att gå runt. Från regeringens håll är vi fortsatt fast beslutna om att göra det som krävs för att stötta svenska jobb och företag genom krisen, säger han.

Omställningsstöd

Redan nu ges besked om att avsikten är att stödet ska aktiveras för december i år. Regeringen kommer att följa utvecklingen noga och återkomma med besked i ett senare skede om det blir aktuellt att förlänga stödet även för januari, februari och mars 2022.

Precis som tidigare ska stödet kunna användas av företag som har haft ett omsättningstapp som överstiger 30 procent jämfört med en referensperiod. Företag kommer kunna få upp till 70 eller 90 procent av sina icke-täckta fasta kostnader ersatta, beroende på företagets storlek. I likhet med tidigare kommer löner och hyror att vara stödgrundande fasta kostnader.


Omsättningsstöd

Regeringen kommer att föreslå att omsättningsstödet till enskilda näringsidkare samt handelsbolag med minst en fysisk person som delägare återinförs för december 2021. I likhet med omställningsstödet har regeringen beredskap för att förlänga stödet ytterligare om det skulle behövas.

Som förutsättning för stöd ska bland annat gälla att den enskilde näringsidkaren respektive handelsbolaget under stödperioden förlorat mer än 30 procent av sin nettoomsättning jämfört med en referensperiod.


Anstånd med skatt

Förslaget innebär bland annat att:

  • Anstånd för avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter ska kunna beviljas för högst nio redovisningsperioder, i stället för dagens sju. Detsamma ska gälla för anstånd för mervärdesskatt som redovisas månadsvis.
  • Anstånd för mervärdesskatt som redovisas kvartalsvis ska kunna beviljas för högst tre redovisningsperioder, i stället för dagens två.
  • Anstånd ska kunna beviljas för redovisningsperioder som infaller under oktober–december 2021. Enligt nuvarande regler kan anstånd beviljas för redovisningsperioder som infaller under januari 2020–januari 2021. Förslaget innebär alltså att ytterligare valbara månader läggs till.
  • Möjligheten att beviljas anstånd retroaktivt ligger kvar.

Utformningen och införandet av åtgärderna bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Moderaterna. Regeringen avser att avsätta pengar för genomförande av förslagen i en kommande extra ändringsbudget som kommer att överlämnas till riksdagen efter årsskiftet.