MENY
Nu blir det billigare att bilda aktiebolag
Nu blir det billigare att bilda AB.

Nu blir det billigare att bilda aktiebolag

18.12.2019
AKTUELLT | Den 1 januari 2020 sänks det det lägsta tillåtna aktiekapitalet i ett aktiebolag från 50 000 kr till 25 000 kr.

I 18 av EU:s medlemsstater kan du bilda aktiebolag utan aktiekapital eller med endast en symbolisk summa (1 EUR). Som ett led i anpassningen till vår omvärld har riksdagen beslutat att sänka det lägsta tillåtna aktiekapitalet från 50 000 kr till 25 000 kr från 1 januari 2020.

Vad förändras om du ombildar din enskilda firma till aktiebolag?

   - Du blir anställd och tar ut lön. Din inkomst som du beskattas personligen för, kan du påverka själv, säger Per Dalin, ekonomichef på Hantverkarna.

Hur påverkas din privatekonomi?

   - Du begränsar din risk och har inget personligt ansvar för aktiebolagets skulder som du har i en enskild firma. Risken är begränsad till aktiekapitalet, säger Per.

Du kan utse en revisor, men det är inget krav om aktiebolaget drivs i mindre omfattning.

Tänk på att bildandet av bolaget måste ske efter årsskiftet för att det ska omfattas av de nya reglerna.

   - Om du inte vill ta av dina sparpengar finns det även möjlighet att använda någon annan privat tillgång, till exempel en maskin, som tillförs genom så kallad "apportemission". Det krävs då ett intyg från sakkunnig som styrker tillgångens värde, tipsar Per Dalin slutligen.

Per Dalin, ekonomichef på Hantverkarna. Foto: Jenny Thörnblom.