MENY
Ny kvalitetsmärkning för massörer

Ny kvalitetsmärkning för massörer

13.01.2020
PRESSMEDDELANDE | Från och med 2020 kommer yrkesmassörer att kunna ta gesäll- och mästarbrev i sitt yrke. Gesäll- och mästarbrev är bevis på yrkesskicklighet och en kvalitetsmärkning för kunderna.

Gesäll- och mästarbrev har delats ut i Sverige sedan mitten av 1300-talet. Idag går det att avlägga gesällprov inom ett 80-tal olika hantverksyrken, från skrädderi, snickeri och hovslageri till tatuering och fotografi. Från och med 2020 blir det möjligt för Sveriges yrkesmassörer att ta gesäll- och mästarbrev. Yrkesmassörernas Förbund har i samarbete med Hantverksrådet och Hantverkarnas Riksorganisation arbetat fram kriterierna för gesäll- och mästarbrev för yrkesmassörer.

- Jag är mycket stolt och oerhört nöjd över att Yrkesmassörenas Förbund i samarbete med Hantverkarnas Riksorganisation och Hantverksrådet nu ytterligare har lyft massörens yrkesroll till gesäll- och mästarnivå. Det kommer höja kompetensen inom vår yrkeskår och öka synligheten för allmänheten. Ett stort steg för yrkesmassören, kommenterar Tone Lyche, ordförande för Yrkesmassörenas Förbund.

- För kunderna innebär anlitande av en yrkesmassör eller annan hantverkare som har gesäll- eller mästarbrev en kvalitetsgaranti. Jag är oerhört glad att även yrkesmassörerna sällar sig till de hantverksyrken som har gesäll- och mästarbrev, säger Nicole Pluntke, vd för Hantverkarnas Riksorganisation och huvudmannarepresentant i Hantverksrådets styrelse.

Gesäll- eller mästarbrevet demonstrerar yrkesmassörens hängivenhet till yrket och säkerställer kunskapsnivå, integritet och etik, vilket är en trygghet för de kunder som ska välja massör. För utövaren innebär gesäll- och mästarbrev en tydlig konkurrensfördel och är ett bevis för kvalitet och värde.

För att ta gesällbrevet krävs att yrkesmassören har uppfyller kraven i enlighet med bestämmelserna som bland annat omfattar godkänd utbildning i medicin/basmedicinutbildning och certifiering av Branschrådet Svensk Massage.

För att ta mästarbrevet krävs att yrkesmassören har ett gesällbrev samt har varit yrkesverksam i minst sex år. Dessutom krävs att yrkesmassören genomgår Mästarutbildningen som är en bred företagarutbildning.

Under våren 2020 kommer de första gesäll- och mästarbreven att delas ut av hantverks- och företagarföreningar runtom i landet.


Fakta om gesäll- och mästarbrev

Gesäll- och mästarbrev är hantverksbranschernas yrkesbevis.

 

Gesällbrevet

Vägen till gesällbrevet är lång och utan genvägar. För att bli antagen som gesäll fordras att lärlingen/eleven har genomgått en omfattande teoretisk och praktisk utbildning och oftast inför en särskild granskningsnämnd av erkända yrkesmän avlagt godkänt gesällprov. Gesällbrevet visar att du har en fullgod yrkesutbildning och att du har klarat ett praktiskt yrkesprov som har blivit granskat och betygssatt. Det är en trygghet för dina kunder. Med gesällbrev öppnas även arbetsmarknaden ute i Europa.

 

Mästarbrevet

Mästarbrevet visar att du både är en skicklig och erfaren yrkesperson och att du har ekonomisk kompetens att driva företag. Som kund kan du känna en större trygghet om det sitter ett mästarbrev på väggen hos din hantverkare. Som hantverkare bidrar det till yrkesstoltheten.

Hantverkarnas Riksorganisation deltar aktivt i arbetet att godkänna mästarbrevsansökningar och fastställa gesällbrevsbestämmelser i Sveriges Hantverksråd. Våra medlemsföreningar delar ut breven under högtidliga former.

 

Kriterier

Gesäll- och mästarbrevsbestämmelser för massöryrket >> 

Samtliga gesäll- och mästarbrevsbestämmelser >>

 

Om Hantverkarnas Riksorganisation
Hantverkarna är Sveriges näringslivsorganisation för hantverksföretag och hantverksföreningar. Hantverkarna samlar drygt 20 medlemsföreningar. Tillsammans representerar vi närmare 5 000 hantverksföretagare i hela Sverige.

Om YrkesMassörernas Förbund
YMF (Yrkesmassörernas Förbund) är ett förbund för massörer, massageterapeuter och medicinska massageterapeuter, som alla är certifierade av BSM och/eller BMM (branschorganisationen medicinska massageterapeuter). Svensk Massage är paraplyorganisationen som samlar skolor, företag och förbund för Yrkesmassörer. Alla dessa organisationer samverkar för att höja och värna massörernas yrkesskicklighet, branschens seriositet och kvalitet i alla steg. www.massorerna.se