MENY
Nya åtgärder för att minska smittspridningen
Foto: Adobe Stock.

Nya åtgärder för att minska smittspridningen

08.12.2021
AKTUELLT | Från och med idag gäller nya rekommendationer för att minska smittspridningen. Du som hantverksföretagare berörs på olika vis. Du kan exempelvis få olika ekonomiska stöd.

Igår presenterade statsminister Magdalena Andersson, finansminister Mikael Damberg och socialminister Lena Hallengren samt Folhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell nya åtgärder och rekommendationer för att stävja den ökande smittspridningen.

Införandet av fler smittskyddsåtgärder sker i tre steg. Från och med idag införs i ett första steg åtgärder som kommer att gälla tillsammans med de rekommendationer som redan gäller. Syftet med rekommendationerna är att minska kontaktintensiteten mellan människor.

Rekommendationen till arbetsgivare är att möjliggöra att anställda i viss utsträckning kan arbeta hemifrån. Det finns fler åtgärder i ytterligare steg att införa om läget skulle försämras ytterligare som presenteras i åtgärdsplanen. Vid en situation med en väsentligt ökad smittspridning och en ökad vårdbelastning kan det som ett andra steg dessutom vara aktuellt med fler åtgärder. Vid en situation med mycket hög smittspridning och en mycket hög vårdbelastning kan det i ett tredje steg dessutom vara aktuellt med ytterligare smittskyddsåtgärder.

Flera ekonomiska åtgärder kommer att återinföras i syfte att underlätta för människor att stanna hemma vid sjukdom. De flesta åtgärder föreslås börja gälla från och med idag, den 8 december. Samtliga föreslås gälla till och med den 31 mars.

  • Kravet på läkarintyg för att få smittbärarpenning tas bort. (Regeringen avser att återkomma vad gäller ikraftträdandedatum.)
  • Ersättning till riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper återinförs och tillfällig föräldrapenning för vissa nyligen allvarligt sjuka barn förlängs.
  • Möjligheten för föräldrar att få tillfällig föräldrapenning om till exempel skolor eller förskolor stängs förlängs.
  • Ersättning för karensavdrag återinförs för anställda och egenföretagare för att underlätta för människor att stanna hemma vid sjukdom.
  • Staten ersätter arbetsgivare för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt (gäller retroaktivt från 1 december).
  • Skattefriheten för förmån av fri parkering förlängs för att minska trängsel i kollektivtrafiken.

Regeringen vill ha beredskap för att snabbt kunna återinföra stöd för att stötta svenska jobb och företag om det blir aktuellt med nya restriktioner i samhället som påverkar företagens möjligheter att bedriva sin verksamhet. Regeringen budgeterar därför för att ha möjlighet att kunna återinföra både det ordinarie omställningsstödet samt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag. Utgångspunkten är att stöden i så fall utformas på liknande sätt som tidigare.

Regeringen meddelar också att evenemangsstödet kommer att förlängas till den 31 mars 2022. Detta görs för att redan nu lyfta bort en osäkerhet för arrangörer som ska kunna fortsätta att planera evenemang. Regeringen förbereder även en lagändring så att karenstiden för stöd vid korttidsarbete tillfälligt ska kunna slopas, så att arbetsgivare som har fått stöd under pandemin ska kunna ansöka om det ordinarie stödet för korttidsarbete om det skulle behövas.


Mer läsning

På verksamt.se finns information för dig som är företagare >>