MENY
Regeringen föreslår skattereduktion för lagning av möbler
Regeringen föreslår nytt "REP-avdrag". Foto: Adobe Stock.

Regeringen föreslår skattereduktion för lagning av möbler

03.05.2021
AKTUELLT | Regeringen föreslår en ny skattereduktion på arbetskostnaden för den som lämnar in sin soffa till reparation.

Som en del av januariavtalet har regeringen föreslagit en ny skattereduktion för den reparerar eller underhåller bland annat: hushållsapparater, barnvagnar, möbler och trädgårdsmaskiner. I och med införandet av denna nya skattereduktion föreslås reparation av vitvaror och viss teknisk utrustning flyttas från rut-avdraget till den nya reduktionen. Till skillnad från rut-avdraget kommer avdrag kunna medges även för arbete som utförs utanför beställarens hem. Om transporten är en del av reparationstjänsten ska även hämtning och lämning av objektet kunna ge rätt till skattereduktion.

Skattereduktionen föreslås uppgå till 50 procent av arbetskostnaden. Förslaget har skickats ut på remiss. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Läs mer på Regeringen.se >>