MENY
Riksgäldens företagsakut har öppnat

Riksgäldens företagsakut har öppnat

03.04.2020
AKTUELLT |För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin har regeringen inrättat en Företagsakut. Från och med i dag är det möjligt för banker och andra kreditinstitut att ansöka om att få ta del av statliga garantier för lån till företag som drabbats av virusutbrottet, i första hand små och medelstora företag.

Företagsakuten innebär att staten tar huvuddelen av risken vid utlåning till företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset men som för övrigt är livskraftiga. Att banker och andra kreditinstitut deltar i programmet och i vidare utsträckning beviljar lån till livskraftiga företag är nödvändigt för att stödet ska få effekt och bidra till att fler företag klarar krisen.

Regeringen har gett Riksgälden i uppdrag att ställa ut lånegarantier om högst 100 miljarder kronor som i första hand ska gå till lån för små och medelstora företag i Sverige som drabbas ekonomiskt av coronaviruset men som för övrigt är livskraftiga. Staten garanterar upp till 70 procent av lånebeloppet.

Riksgälden ställer ut garantin till kreditinstituten som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen. Företag kan ansöka om ett lån med statlig kreditgaranti genom att vända sig till sin bank.

   - Företagsakuten kommer att vara en viktig pusselbit för att fler företag ska klara sig igenom pandemin, men det är bråttom om vi vill minska krisens långsiktiga effekter på ekonomin. Nu är det dags för bankerna att ansöka så att lån kan beviljas och pengarna kan komma till nytta, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad i en kommentar på Riksgäldens hemsida.