MENY
Snart är det sommar – och i år är det OS!
Tallrik eller diskus? Foto: Adobe Stock.

Snart är det sommar – och i år är det OS!

14.06.2021
KULLENS TANKAR | Hantverkarnas VD Kullen ser likheterna mellan hantverkare och idrottare och har redan fått lite OS-känsla.

Pandemin har ställt till det, inte minst för begreppet ”olympiad”. Den här gången blev olympiaden på grund av pandemin fem år, inte fyra som den normalt ska vara. Och de Olympiska spelen är ju idrottens samlade skyltfönster över hela jorden.

För er hantverkare har pandemin slagit väldigt olika. En del branscher frodas som aldrig förr, medan andra får kämpa för överlevnad. Oavsett, vet jag att ni alla ser fram emot att pandemin ebbar ut och livet kan återgå till det normala. Därmed börjar vår föreningsverksamhet om. Alla är vi trötta på digitala möten och uteblivna möten med småprat och socialt umgänge.

Åter till idrotten. Som de flesta av er vet är jag sprungen ur idrottens organisationsled. Framför allt friidrottens. Som friidrottsledare har jag följt många unga utvecklas från aktiva barn, till talanger och sedermera olympiska hjältar. Ungefär som vore det en gesällvandring.

Likheten mellan olympiska stjärnor och hantverkare är slående. Enbart det senaste resultatet räknas. Vare sig du på drejskivan formar en tallrik för ett speciellt ändamål eller kastar tallriken i form av en diskus över gräsplanen är det det senaste alstret eller kastet som räknas. Du är varken bättre – eller sämre. Förväntan att alltid prestera på topp är det enda publiken önskar.

Med denna liknelse vill jag önska ett slut på pandemin. En början på nya möten i våra verkstäder och ateljéer. Och på de medlemsträffar som våra lokalföreningar och branschorganisationer planerar så snart de är möjliga att genomföra.

Nu önskar jag er alla en skön sommar. Vare sig du dras till drejskivan eller diskusen som glider genom luften och markerar ett nedslag som kanske ger OS-guld.

Kullen

PS. Ofta sägs det att idrottares framgång avgörs genom hård träning. Det stämmer, och likheten med hantverkare är självklar. Men vila är en lika viktig del i framgången för idrottare. Jag tror det stämmer på hantverkare också. DS