MENY
Sök extra projektstöd för spridande av traditionella hantverk

Sök extra projektstöd för spridande av traditionella hantverk

19.05.2020
AKTUELLT | Har du kunskaper inom traditionellt hantverk som du vill sprida och bevara för eftervärlden? Nu kan du söka Nämnden för hemslöjdsfrågors extra projektstöd för det. Men skynda! Det är snäva tidsramar.

Vill du fördjupa dig inom någon teknik inom traditionellt hantverk? Eller vill du arrangera en kurs så att fler kan lära sig ditt hantverk? Eller kanske dokumentera ditt hantverk med en film, så att det finns bevarat för eftervärlden? Då kan du söka Nämnden för hemslöjdsfrågors extra projektstöd om 30 000 kronor.

Vem kan söka?

Du som arbetar professionellt med slöjd eller hantverk. Alla sökande måste ha ett eget organisationsnummer. Även institutioner, organisationer och föreningar kan söka. Det innebär att enskilda näringsidkare som har sin redovisning genom ett s.k. egenanställningsföretag inte kan söka denna extra utlysning.

Hur stort belopp kan sökas?

Du kan ansöka om ett fast belopp om 30 000 kr (skattepliktigt) till ett mindre projekt eller fördjupningsstudie som ryms inom beloppets ram. (För att handläggning och utbetalning ska gå så snabbt som möjligt finns endast möjlighet att söka ett fast belopp om 30 000 kr.)

Datum för ansökan

Ansökan är öppen mellan 15 - 31 maj. Besked till samtliga sökande kommer senast den 15 juni 2020. Projektperioden sträcker sig från juni till oktober 2020.

Hur kan jag söka?

På Nämnden för hemslöjdsfrågors hemsida finns kriterier, mer information och ansökningsformulär.

Till NFH.se >>