MENY
Storbankerna ska tillhandahålla kontantservice i hela landet

Storbankerna ska tillhandahålla kontantservice i hela landet

24.06.2019
AKTUELLT | Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att stora banker och kreditinstitut med verksamhet i Sverige och med en inlåning på över 70 miljarder kronor ska vara skyldiga att tillhandahålla kontanttjänster i betryggande utsträckning i hela Sverige. Föreslaget ska gynna mindre företag med kontanthantering.

Banker och kreditinstitut med verksamhet i Sverige och med en inlåning över 70 miljarder kr ska tillhandahålla platser för kontantuttag för konsumenter och insättningar av dagskassor för företag i betryggande utsträckning i hela landet. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss.

– Det är viktigt att samhället värnar om tillgången till kontanter och kontanter som betalningsmedel. Tyvärr har bankerna fortsatt att minska sin kontantservice, särskilt på glesbygden. Förslaget innebär att de stora bankerna ges ett särskilt ansvar för att säkerställa kontantservice i hela landet, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Förslaget syftar till att säkerställa en viss lägsta nivå på tillgången till kontanttjänster för konsumenter och företag.

– Förslaget gynnar särskilt de grupper som befinner sig i digitalt utanförskap eller små företag med kontanthantering. Det stärker konsumenternas och företagens ställning som bankkunder och är dessutom bra för samhället i stort genom att de gör betalningsmarknaden mer robust och tillgänglig, menar Per Bolund.

Skyldigheten att tillhandahålla kontanttjänster föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.